Rev. Michael G. Rokos, B. A., M. Div.,

9 2001 Naši ve světě česky
obálka čísla český pastor v Marylandu 2203 Mayfield Ave Baltimore, MD 21213 USA

    Narodil se 2. dubna 1946 v Chicagu, stát Illinois, jako syn potomků českých přistěhovalců George Washingtona Klečky Rokose a Dorothei Wildson Rokosové. Záhy se rodiče přestěhovali do Baltimoru ve státě Maryland, původního amerického bydliště obou těchto význačných rodů, které patřily k nejvlivnějším v české baltimorské komunitě. Osobně byl u nich návštěvou např. T. G. Masaryk, na jehož osvobozovací akci i finančně přispívaly. Toto rodinné zázemí vysvětluje i hluboký vztah M. Rokose ke svému původu a k tamější české obci. Počátkem osmdesátých let se stal předsedou organizace Český národní hřbitov v Baltimoru (ve funkci je dodnes), která měla za úkol mj. i pečovat o zachová-ní české kultury. Po ukončení Baltimorského polytechnického institutu pokračoval Rokos ve studiu na Univerzitě Johna Hopkinse, kde získal titul B.A. Poté absolvoval teologická studia v Protestantském episkopálním teologickém semináři ve Virginii, kde dosáhl titul M. Div. Nějaký čas působil jako odborník na problémy alkoholismu a narkotik. Donynějška je poradcem sdružení zabývajících se léčením závislých osob, jedním z nich? je Národní rada závislosti na alkoholismu a drogách. Hlavním jeho povoláním je pastorační činnost. Je pastorem farnosti Deer Creek v Darlingtonu a stojí v čele episkopální marylandské diecéze. Je dlouholetým členem místního Sokola. Z peněz jeho dědečka J. Klečky byla svého času rekonstruována baltimorská sokolovna. Posledních šest let je také předsedou největší tamější české organizace Czech and Slovak Heritage Association, která má dnes přes 1000 členů a u jejíhož vzniku M. Rokos v roce 1987 stál. Zajišťuje výuku češtiny, přednášky z českých dějin a každoroční, v roce 2001 již popatnácté, konání největšího festivalu české a slovenské kultury na východním pobřeží USA. Účastní se aktivit pročeské lobbystické organizace Američtí přátelé České republiky (American Friends of the Czech Republic). V roce 2000 byl zvolen za jejího místopředsedu. Je rovněž členem Společnosti pro vědy a umění. Osobně se zasloužil o podporu vstupu ČR do NATO např. marylandským senátorem Sarbanesem.


(Podle materiálu MZV ČR.)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012