Ohlédnutí za sympoziem Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou ve dnech 23. -- 26. května 2001

6-7 2001 Aktuality česky
obálka čísla

Téma: "Pátečníci a K. Poláček" -- téma nosné a krásné. Dny plné pohody, porozumění, krásných, obsažných a vtipných poznatků o něm, pátečnících a koloritu doby. Jediná zpráva byla smutná -- 12. května zemřela spisovatelova dcera pí Jelinowiczová -- už nikdy neuvidíme její milou tvář.
Organizátoři v čele s p. Tydlitátem připravili řadu krásných akcí i pro večery. Ovšem daleko nejsilnějším dojmem bylo odhalení památníku rychnovským židovským občanům, kteří odešli, aby se již nikdy nevrátili. Jejich jména přečetli studenti místního gymnázia a byla to řada předlouhá. Trochu útěchy přinesla bohoslužba, kterou vykonal český zemský rabín Karol Sidon. Doufejme, že díky všem institucím, které se podílely na sympoziu, nebylo to letošní poslední. Objevem je i výstava v místním muzeu z historie židovské komunity na Moravě, ve Slezsku a v Brně.


Jana Volfová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012