10. evropský kongres skeptiků

9 2001 Aktuality česky
obálka čísla

    V budově a pod záštitou Akademie věd České republiky se konal 7. -- 9. září 10. evropský kongres skeptiků, jehož se zúčastnili představitelé skeptických organizací z 18 zemí Evropy i ze zámoří, nechyběl ani prezident Evropské asociace akademií věd prof. P. Drenth z Holandska.
    V prvním tematickém okruhu konference byly porovnány paranormální scény v postkomunistických zemích a tradičních oblastech západní Evropy. Druhý okruh věnoval pozornost v současné době nejvíce sledované alternativní medicíně, jež je údajně typickým příkladem paranormálních aktivit. Zvláštní pozornosti se těšilo zhodnocení oficiálních stanovisek orgánů Evropské unie a jiných národních a mezinárodních institucí k alternativní medicíně. Třetí část programu zahrnovala přednášky z nejrůznějších oblastí paranormality.
    Přes skepticismus a pragmatičnost skeptiků a na druhé straně vrcholnou aktivitu alternativců, však stále existuje mnoho nevyjasněných míst v lidské existenci, otázky víry v sebe, v boha nebo v cokoli jiného zůstávají, stejně jako zůstává platné heslo, že lékař léčí a příroda uzdravuje. Lidé zřejmě ke spokojenému, plnohodnotnému a zdravému životu potřebují nejen pevné racionální "zábradlí", ale cestou k němu i imaginární, nepopsatelné a nepostižitelné "schodiště".


Au

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012