Podhoubí mladých ekologů

9 2005 Rozhovory česky
obálka čísla

V Praze 6 v Dejvicích na Masarykově koleji se na přelomu prázdnin konala světová konference programu GLOBE. Tento program je projektem, který dlouhodobě sleduje životní prostředí na místní i globální úrovni a unikátním způsobem propojuje práci dětí na základních školách, studentů i vědců. Kvalitu životního prostředí v něm sledují studenti ze 109 zemí světa.

V úvodu konference promluvilo několik významných řečníků, mezi nimi i velvyslanec USA William J. Cabanniss, který slovy "Tradice je důležitá v tragické době" vyjádřil úctu k tomu, co se programu GLOBE podařilo za deset let vytvořit - síť organizací, která propojuje nejen země ze všech koutů světa, ale i univerzitní, školní, vědecké i státoprávní instituce s environmentálními organizacemi. Výsledek tradice a kontinuity vidí v tom, že konference se koná právě v Praze - někdejším působišti vědců jako byli Jan Kepler nebo Tycho de Brahe, první průkopníci vědy o životě na naší planetě. V České republice je do programu Globe zapojeno 91 škol a garantem jsou Ministerstva životního prostředí a školství a nově také společnost KMPG Česká republika, s. r.o. Jana Popovičová, členka občanského ekologického sdružení TEREZA, které konferenci v Praze organizovalo, nám odpověděla na několik otázek.

Jaké bylo hlavní téma konference? Výroční konference GLOBE se konají od roku 1996 na území USA a letos poprvé hostila konferenci jiná země, což je pro Českou republiku a pořádající Sdružení TEREZA velká pocta. Cílem konference je, aby se potkali lidé z různých zemí, z různých kontinentů, měli možnost vyměnit si zkušenosti z průběhu projektu GLOBE, domluvit se na další spolupráci, seznámit se s novými metodami pozorování, s vědeckými výstupy apod. Název letošní konference "GLOBE 2005: Globálně, regionálně, lokálně" naznačuje, že se účastníci zabývali tématy na různých úrovních,. Jedním z cílů Programu GLOBE je vést děti a studenty k zájmu o svoje okolí. Tím, že ho prakticky prozkoumají a seznámí se s ním, získávají k němu i dlouhodobější vztah, což je jedním z důležitých předpokladů pro ochranu životního prostředí. Jedna z prezentací se například týkala sledování přízemního ozonu, které provádějí studenti na deseti školách v České republice ve spolupráci s NASA a kde jsou k dispozici konkrétní výstupy. Více se o výsledcích studentských měření a o Programu GLOBE můžete dozvědět na www.globe.gov.

Jak vaše sdružení zvládlo organizaci tak velké akce?

Sdružení TEREZA má bohaté zkušenosti s pořádáním velkých akcí i na mezinárodní úrovni a pracovníci TEREZY jsou dobře sehraným týmem. Například letos na jaře jsme pořádali první Evropské GLOBE Games (kde se setkávají studenti a učitelé zapojení do projektu GLOBE) ve spolupráci s Gymnáziem v České Třebové, kde počet účastníků dosáhl až 500, z toho bylo 100 účastníků ze zahraničí. Při pořádání akcí spolupracujeme se staršími studenty, kteří se účastní projektu GLOBE, a tak i přímo na této konferenci nám pomáhalo 25 studentů. Musím se pochlubit, že nám naše studenty zahraniční účastníci záviděli, protože byli opravdu skvělí - vyzvedávali účastníky na letišti, připravili pro ně doprovodný program s prohlídkou Prahy, zajišťovali techniku, byli k dispozici pro řešení problémů na registraci... A to vše samozřejmě v angličtině, protože konferenčním jazykem byla právě angličtina.

Máte nějaké zajímavé zážitky z konání konference s tak pestrým složením účastníků?

Konference se zúčastnilo 150 lidí ze 34 zemí světa a složení účastníků bylo opravdu velmi pestré. Na konferenci jste mohli potkat koordinátory GLOBE Programu z jednotlivých zemí, vědecké pracovníky z NASA a dalších vědeckých institucí, zástupce universit, ambasád, ministerstev, ministra školství z Madagaskaru, učitele. Na konferenci nechyběli ani studenti z Egypta, Estonska, Bahrajnu a České republiky. Byla to opravdu neobyčejně etnicky i generačně různorodá společnost. Velmi si cením toho, že přes velké rozdíly měli všichni zájem domluvit se na další konkrétní spolupráci nejen v oblasti životního prostředí. Starší studenti - vysokoškoláci z Estonska a České republiky, kteří prošli Programem GLOBE na základních či středních školách, založili organizaci s názvem "GLOBE veteráni" a chtějí dále GLOBE pomáhat.

K čemu konkrétně povedou závěry, k nimž konference GLOBE dospěla?

Už to, že se letos poprvé konference konala mimo území USA, je určitým náznakem změny pohledu na celý Program GLOBE po deseti letech jeho trvání. Státy zapojené do GLOBE si jasně uvědomují, že je třeba více vzájemně spolupracovat nejen v rámci celého světa (k programu se hlásí 109 zemí světa), ale především v rámci světadílů. K iniciativě Evropy, která již v loňském roce založila "Evropský GLOBE" se tak přidají i další.

Co chystá vaše Sdružení TEREZA pro nový školní rok?

Posláním TEREZY je pomáhat dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a stát se odpovědnými a aktivními členy občanské společnosti. Nabídka TEREZY pro tento školní rok reflektuje nejen toto poslání, ale i nové skutečnosti ve školském systému, zejména pak Rámcový vzdělávací program. Opět nabízíme širokou škálu služeb: koordinované mezinárodní projekty pro školy (Program GLOBE, Ekoškola), celostátní projekt Les ve škole, škola v lese a pestrou nabídku výukových programů pro děti a studenty z Prahy a Středočeského kraje. Zároveň jsme připravili i mnoho tzv. projektových balíčků a dalších vzdělávacích materiálů. Pro veřejnost chystáme tradičně netradiční "Mikulášskou" a v dubnu 2006 Den Země.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012