Knížky - Tak pravil Čestmír Hofhanzl

9 2005 Kultura česky
obálka čísla

Autora knihy Radovana Šimka zaujal poslanec Parlamantu ČR Čestmír Hofhanzl tím, jak se výrazně lišil od mnoha svých kolegů. A to především svými vlastnostmi a postoji, které by člověk předpokládal u každého politika: čestností, pravdomluvností, jasným vyjadřovaním, prosazováním svých návrhů směřujících k podpoře obecně prospěšných věcí i přes odpor zlobbovaných kolegů.

Čestmír Hofhanzl pochází z jižních Čech. Jako dítě zažil komunistickou zvůli. Jeho otce zavřeli jako kulaka a on s matkou a sourozenci musel zvládnout veškeré domácí a zemědělské práce. Toužil po vzdělání, kterého se mu dostalo až po letech zatvrzelého zápasu s režimem. Byl disidentem a po roce 1989 se dostal do České národní rady a později do Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Hned v úvodu knížky v první kapitole nazvané Jak jsem se vzpříčil můžeme číst:

"Já jsem jen prostě stál nohama na zemi a měl jsem kořeny v zemi. Neštěstí toho, co se odehrává v Čechách po roce 1989 je v tom, že mnozí lidé, kteří přišli do politiky - a zdaleko nejen do politiky - si neuvědomují, že nemohou urvat skoro vše pro sebe, že nemohou všeho zneužít. Jakmile se takhle začne chovat většina lidí, znamená to, že se ničí a boří veškeré lidské prostředí..."

A v další kapitole:

"... na úrovni státu se jasně nenastavilo, že je zde odpovědnsot. Vždyť já jsem skoro tři roky ve sněmovcně žádal vyrovnání s minulostí. Žádal jsem potrestání těch, kterří - ať už politicky nebo hospodářsky - zneužili moc, a vždycky jsdem říkal, že nežádám pomstu, ale spravedlnost. A žádám ji proto, aby ti, kteří dnes nastupují k moci, věděli, že když překročí určitou hranici, ruka spravedlnosti je dostihne. To se neudělalo. Do celé země se dalo obecné znamení, že zneužití se netrestá, že není prakticky žádné viny za minulost. Jsem přesvědčen, že kdyby se nastavila jasná znamení, že zneužití se trestá, vývoj by šel dobrým směrem..."

Kniha, která by se dala zařadit do aktuální publicistiky, svým morálním apelem překračuje tento rámec.

-es-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012