Věrní a v Bohu milí páni, paní, bohatí i chudí.

7-8 2005 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Věrní a v Bohu milí páni, paní, bohatí i chudí. Prosím vás a napomínám, abyste Pána Boha poslouchali, jeho slova velebili a rádi slyšeli a plnili. V duchovenstvu ustydla láska a v lidu rozmnožena jest nepravost pro nedostatek lásky v duchovenstvu, ježto se vzdaluje od pravého následování Ježíše Krista.

Tolik myslím v těchto dnech na slova Mistra Jana. Je vydáván všanc jeho odkaz a je pranýřován člověk, který veřejně upozornil na „ neřádstvo v církvi“. Na stejné neřádstvo upozornil před šesti sty lety i Mistr Jan. Neopakuje se ve spirále dějin podobný osud? Kde zůstala láska, nejvyšší Boží zákon? Kde zůstala tolerance?

Měl jsem a mám, spolu se svými přáteli, možnost setkávat se s bratrem patriarchou v rámci cyklu Svítání v duši. A chci vám vyjevit, že jsem v něm poznal člověka naplněného Boží jiskrou a čistotou, a kázajícího slovo Boží způsobem přesvědčivým a strhujícím. A nejen to. On stejně přesvědčivě a pokorně umí naslouchat bližnímu a pomoci, je-li třeba. Je to osobnost, která má sílu a schopnost vyvést církev z bludného kruhu a vrátit jí její původní smysl.

Píši to jako křesťan i jako umělec, který spolu se Štěpánem Rakem už 16 let šíří odkaz Mistra Jana i Jana Ámose Komenského po celém světě.

Naše profese jsou posláním, stejně jako je ta vaše.

Bůh je láska. A vše se dá napravit pouze jemným teplem lásky. To jsou slova Komenského. ThDr. Jan Schwarz je jedním z nejčistších lidí, jaké jsem měl možnost poznat. Modlím se za vaše prozření a věřím, že teplo lásky a tolerance dá vašim srdcím tu správnou odpověď.

O vyjádření podpory ThDr. Janu Schwarzovi mne požádaly další osobnosti uměleckého světa

Alfréd Strejček

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012