Velkoformátové snímky českých letců na Hradě

7-8 2005 Kultura česky
obálka čísla

I letos můžete v prostředí jižních zahrad Pražského hradu navštívit těžko přehlédnutelnou fotografickou výstavu: Jde o soubor sedmadvaceti velkoformátových snímků Ladislava Sitenského s názvem Hrdinové z Albionu. Tématem fotografií jsou stateční čeští letci v Anglii – jejich život, tváře i stíhačky. Výstava ze sbírky skupiny PPF navazuje na minulý rok hojně navštívenou Maximální fotografii, kterou zhlédlo až 60 000 lidí. Skupina PPF tak veřejnosti znovu zpřístupňuje část ze své sbírky, která dnes patří k nejvýznamnějším kolekcím současné české fotografie. Výstava je v Rajské zahradě a zahradě Na valech otevřena až do 10. září, vstup je zdarma.

Už samotná tisková konference k této výstavě byla zážitkem. Vedle šestaosmdesátiletého, ale obdivuhodně vitálního autora fotografií a týmu, který výstavu připravoval, se jí zúčastnili i dva neméně vitální pamětníci, letečtí veteráni Petr Uruba a JUDr. Lubomír Úlehla. Záměrem organizátorů je pocta a uznání účastníkům boje za svobodu. Uskutečňují jej vystavením Sitenského fotografií na místě pro Čechy tak symbolickém, jako jsou prostory Pražského hradu. V plenéru, v zahradách, jejichž architekturu tvořil za Masarykova působení na Hradě skvělý architekt Plečnik, a kde zajímavé velkoformátové snímky skvěle vyniknou, může výstavu navštívit maximum lidí. Spolu s českými návštěvníky ji uvidí velké množství zahraničních turistů. Jak domácím, tak i cizincům je dobré připomenout, že Češi měli lví podíl na letecké bitvě o svobodu Anglie, ale i jinak aktivně zasáhli po boku spojenců do děje II. světové války. A Sitenského fotografie jsou toho jasným a zároveň krásným důkazem. Vznikaly v době, kdy autorovi bylo pouhých 22 – 24 let a působil u 312. stíhací perutě a na Inspektorátu čs. Letectva v Londýně jako fotograf. Vytvořil okolo 3 000 unikátních snímků z nichž necelá jedna setina je nyní vystavena. Jak bylo obrazně řečeno, místo výstavních stěn galerie tvoří pozadí zeleň, stropem jsou nebesa, některé fotografie jsou doslova dotvářeny prostorem, kam byly umístěny.

Jak potvrdili všichni zúčastnění, výběr probíhal emocionálně. Významu výstavy odpovídá i výběr architekta (Michal Froněk) a grafika (Aleš Najbrt), kteří měli na starost rozmístění a technické zajištění velkoformátových fotografií. Oba jsou uznávanými osobnostmi mladší generace, udávajícími směr grafiky a designu.

Ač fotografie nebyly naaranžované, vyvolávají silný umělecký dojem promyšlené kompozice. Sitenský často využívá zajímavý úhel podhledu, svoji roli hrají oblaka, stíny, kontrasty, sníh či námraza. K mnoha představovaným fotografiím se účastníci tiskové konference dočkali spontánního a zajímavého výkladu autora, který komentoval dobu či místo jejich vzniku. Humorně rozprávěl i o mnoha podrobnostech ze života u 312. perutě, ale nezapomněl zdůraznit, že ona uvolněnost byla často zbraní proti depresím ze ztrát nejbližších kamarádů. Za zmínku stojí Sitenského vyjádření, že po celou dobu svého působení a fotografování pro britské letectvo nezaznamenal na žádném z mnoha letišť, kde se pohyboval, jiného fotografa. Již z toho vyplývá, jak jsou jeho snímky unikátní.

Z pozdějších publikací Sitenského, všestranného skvělého fotografa, jmenujme alespoň:

Praha mého mládí, Z válečného deníku, Stíhači, Skalní města v Čechách, Na nebi i v pekle, Se skautským pozdravem aj.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012