Společnost pro vědy a umění v Praze oceňovala

7-8 2005 Aktuality česky
obálka čísla

Ocenění pražské pobočky SVU převzaly 16. června významné osobnosti české kultury a vědy. Stalo se v krásných prostorách Senátu, ve Valdštejnském sále, z rukou předsedkyně pražské SVU, Doc. PhDr. Aleny Morávkové, která také nejprve přednesla krátkou charakteristiku SVU, jedinečné instituce svého druhu.

Není totiž známo, že by jiný národ vytvořil podobnou společnost s takto globálním přesahem, jejímiž členy jsou osobnosti, které dosáhly významného postavení ve svých oborech vědních či v umění. SVU pracuje již přes 50 let na mezinárodní úrovni, její pobočky jsou na všech kontinentech kromě Antarktidy. Unikátní je také spojení dvou zdánlivě různých oborů lidského snažení – vědy a umění. Ukazuje se, že zprostředkovávání vzájemných kontaktů, setkávání na kongresech a konferencích SVU obohacuje členy společnosti, at´se zabývají přírodními, humanitními obory či působí v uměleckých sférách. Toto propojení pomáhá tak společnému cíli, rozvíjet na nejvyšší úrovni vědy i umění ve prospěch českého národa doma i ve světě. V posledních letech, po změnách politického systému v ČR, přibyl i další, důležitý úkol, pomáhat mladým zprostředkovat možnosti studia či uplatnění v zahraničí.

SVU má stále zájem o nové a mladé členy.

Slavnostní intrády v podání žesťového souboru Deylovy konzervatoře, jež se jásavě nesly v historických prostorách, pak zarámovaly samotné udílení cen.

Převzaly je následující osobnosti:

Jaroslava Adamová – vynikající pražská herečka

Bohumila Grőgrová – významná svojí rozhlasovou tvorbou pro dospělé i pro děti

Doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. – dřívější předsedkyně AV ČR, biochemička

Prof. Ivan Moravec – vynikající klavírní virtuoz

Prof. Marcela Němečková – dříve vydavatelka církevního samizdatového časopisu, angažuje se při opravách církevních památek

Ladislav Smoček – divadelní režisér nepřehlédnutelného formátu, úspěšný v zahraničí

Prof. Dr. František Šamalík - zabývá se historií práva, spolupracuje s mladými vědci

Adriena Šimotová – mezinárodně uznávaná výtvarnice vystavující v mnoha zemích světa

Jan Švankmajer – filmový režisér, tvůrce mnoha oceňovaných osobitých filmů s nezaměnitelnou poetikou a rukopisem.

Zprávy z minulé konference SVU v Miami jsme vám přinesli nedávno. Příští kongres SVU v r. 2006 se bude konat opět v Česku, a to na univerzitě v Českých Budějovicích. (Kongresy a konference se pravidelně po roce střídají, střídají se i hostitelské země USA a ČR.) Více informací najdete na internetových stránkách www.svu2000.org nebo na stránkách jednotlivých poboček.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012