Osobnosti exilu knižně - Miroslav Krupička

3 2005 Kultura česky
obálka čísla

Kandidáti další existence je název knihy, mapující osobnosti českého exilu. Jejím autorem je pracovník Etnologického ústavu AV ČR Stanislav Brouček, který pravidelně mapuje osudy významných exulantů v časopise České listy. Proto nepřekvapí, že kniha Kandidáti další existence vyšla jako knihovnička Českých listů.

Na 120 stránkách kniha čtenářům předkládá osudy šesti českých exulantů 19. a 20. století. Prvním z nich je revolucionář Josef Václav Frič. Po neúspěchu povstání v roce 1848 zvolil dobrovolný odchod do ciziny, z kterého se po dvaceti letech vrátil, aniž by se mu podařilo dosáhnout ideálů, za něž v cizině bojoval. Tím podle autora do značné míry předznamenal osud mnoha českých exulantů z 20. století. Dále jsou v knize popsány příběhy Bibiany M.A. Rysové, rozené Šulové, která emigrovala s rodinou za dramatických okolností počátkem 50. let do Brazílie, Petra Vavrucha, který po roce 1968 odešel do Jižní Afriky, a Jiřího Holáska, který se ve stejném rozhodl zůstat ve Švédsku, aby se v polovině 90. let vrátil do své vlasti. Do šestice exulantských osudů patří také publicisté a literáti Ota Ulč a Jaroslav Marek, čtenářům exilových periodik známý jako Jaroslav Vejvoda. Oba zůstávají literárně činní i po listopadu 1989.

Převzato z vysílání ČRO, redakce vysílání do zahraničí

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012