VYSOKÉ TATRY

1 2005 Aktuality česky
obálka čísla

Po ničivé vichřici, která se v listopadu přehnala nad Vysokými Tatrami a napáchala tam škody na lesních porostech, jejichž odstraňování si vyžádá miliardy Slovenských korun ze státního rozppočtu a léta intenzivní práce na znovuobnovení tatranských lesů, vydalo Sdružení cestovního ruchu Vysoké Tatry, tatranští hoteléři a obce pod Tatrami společně následující stanovisko. Toto vyjáření, zveřejněné již koncem listopadu, má uvést na pravou míru informace o rekreačních možnostech ve Vysokých Tatrách v nastávající zimní sezóně a přesvědčit tak potenciální návštěvníky, aby nerušili své zamluvené pobyty v horských střediscích, jejichž vybavení nebylo poškozeno.

  • Pokiaľ ide o cestovný ruch v meste Vysoké Tatry, všetky hotely a reštauračné zariadenia sú prevádzky schopné a poskytujú služby v obvyklom rozsahu /s výnimkou sezónne uzatvorených kvôli sanitárnym prácam/. Konanie seminárov, konferencií, ako aj ďalších akcií nie je obmedzené.
  • Pokiaľ ide o športové aktivity – relaxačno-rehabilitačné zariadenia sú funkčné. Prvá lyžovačka v tejto zimnej turistickej sezóne na Slovensku začne už túto sobotu, 27.11.2004 na svahu Interski na Štrbskom Plese.
  • Aj v regióne sú ďalšie doplnkové služby kompletizujúce pobyt hosťa.
  • Klimatická liečba ja a bude vo Vysokých Tatrách zachovaná, väčšina lesa ostala.
  • Doprava je určitým úzkym miestom v tejto situácii, ale všetky strediská sú dopravne prepojené, autobusy SAD premávajú, letisko Poprad –Tatry je funkčné. Obmedzenie vjazdu do tatranských osád bolo z toho dôvodu, aby osobné autá nebránili pri odstraňovaní následkov kalamity. Do dvoch až troch dní bude možný prejazd v oboch smeroch na všetkých hlavných komunikáciách. Motorový osobný vlak z Popradu do Tatranskej Lomnice premáva, spoje Tatranskej elektrickej železnice sú riešené náhradnou autobusovou dopravou. (po Novém roce již jistě bude v provozu i populární tatranská električka – pozn. red.)
  • Z dlhodobého pohľadu na rozvoj cestovného ruchu budeme potrebovať podporné ekonomické nástroje, priame investície, pomoc zo štátneho rozpočtu, rozpočtu VÚC a fondov európskej únie. Najväčšiu podporu bude vyžadovať obnova tatranského lesa.
  • Vysoké Tatry boli, sú a budú turisticky zaujímavé, po kalamite sa otvorili nové pohľady na netušené tatranské panorámy.
  • Radi privítame každého návštevníka. Ľudia najviac pomôžu Vysokým Tatrám tým, že ich budú opäť a opäť navštevovať.

A proto – kdo máte namířeno na Slovensko – zajeďte se podívat i do Tater, které čekají na své návštěvníky, dodává redakce Českého dialogu.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012