SMUTNÁ KRAJINA

1 2005 Kultura česky
obálka čísla

Tak je nazvána výjimecná kolekce fotografií Josefa Sudka, kterého známe predevším jako autora krásných zátiší a snímku s panoramaty Prahy.

Sudek však venoval cas a energii - krome míst Cech a Moravy - zobrazování hnedouhelné pánve v Severozápadních Cechách. Po Praze panoramatické (vydané 1959) zde vytvoril mezi lety 1957-1962 pro svou druhou, bohužel nevydanou knihu kompletní soubor panoramatických fotografií. Tehdejší režim nemohl pripustit zverejnení napríklad výsypek a štol, bývalého koupalište nebo „cerné hladiny reky Bíliny“ jako skutecných dukazu své devastace krajiny.

Série z Mostecka je sice protipólem Sudkova romantismu. V rozptýleném denním svetle pod težkou oblohou zde krajina - jindy v tichém „rozhovoru“ nebe a zeme - mlcí v ranené prírode, navíc onemelé úžasem nad troufalostí lidských zásahu (Brehy mouru, Humboltka, Poslední zed aj.). Mistr však snímky velmi zjemnil nekontrastním, monotónne šedým, jemne odstínovaným povrchem. Zpodobil tak skutecnost do nejmenších detailu. A tím vtiskl fotografiím jednotný prvek poetiky.

Výstava fotografií Josefa Sudka, k níž je vydán obsáhlý katalog, je otevrena na Pražském hrade (v Císarské konírne – do 20. brezna 2005).

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012