O ČESKÉ HYMNĚ

12 2004 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Je 21. prosince, hodiny v pokoje odbíjejí půlnoc, sedím na svou otevřenou sbírkou známek z Masarykovy první republiky a moje unavené oči se zastavují nad oslavnými pamětními aršíky naší hymny Kde domov můj?...

170 let uplynulo ode dne, kdy ve Stavovském divadle v Praze, při premiéře Tylovy lidové hry Fidlovačka, poprvé zazhněla píseň Kde domov můj? Bylo to v neděli 21. prosince 1834, kdy vlastenecký pěvec a také ve světě proslavený basista Karel Strakatý tuto píseň zazpíval v úloze slepého žebráka houslisty Mareše. Píseň, jejíž slova plná něhy a vroucí lásky k rodné, zemi zbásnil Josef Kajetán Tyl a tklivý nápěv složil František Škroup, rozezvučela nejcitlivější struny českých srdcí a uchvátila jej mohutným dojmem. Známe všichni tuto píseň, ale její tehdejší význam pochopíme plně teprve, když si uvědomíme, že se zrodila v těžké době útisku národa a jeho řeči. Její podmaňující citovou vroucnost možno si vysvětlit také tím, že její melodie vytryskla ze zmučené duše Františka Josefa Škroupa, který ji komponoval v kritické noci horečného bdění u lože své nemocné choti.

Tvůrci této písně, jistě netušili, že bude jitřenkou národního obrození, netušili, že se stane národní hymnou a že bude podněcovati naše legie v boji za svobodu naší vlasti. Můžeme říci, že právě v létech První světové války byla tato píseň oním velkým slavným symbolem domova pro všechny české lidi, jak se tehdy vyslovil Rudolf Medek: "Celý náš národ našel v této písni svojí motlitbu:" Její skladatelé nemohli tušit, že se stane hymnou vítězství.... a je zvláštní shodou dějinných událostí, že v roce 1918 vítal jásající národ svého prvního presidenta - Osvoboditele T. G. Masaryka při jeho návratu do vlasti za zvuků této hymny právě o výročním dnu jejího vzniku 21. prosince.

Poštovní správa olavující 100leté výročí vzniku hymny vydáním pamětních poštovních známek, vydala symbolicky poctu státní hymně také tím, že vydala část nákladu pamětních známek ve zvláštní úpravě na grafických listech, na nichž je uvedeno slovní i notové znění první sloky v původní úpravě.

Přijetí písně Kde domov můj? do národního organismu nebyla tak jedoduchá a neprobíhala tak hladce jak se soudívá. Tato píseň prožila mnohé obraty a byla podrobena těžkých zkouškám, než se stala samozřejnmou součástí české kultury. Není to v našich poměrech zjev ojedinělý. I dílo Bedřicha Smetany, dokonce i Prodaná nevěsta, nezpopulárněla hned jak se objevila. Muselo uplynout mnoho let, než se obecně poznaly její hodnoty a než proniklo přesvědčení o její ceně a významu. Tak to bylo i s písní Kde domov můj, přestože legenda o ní dnes bájí že takřka znárodněla přes noc. Tedy můžeme v této písní spatřovati kus českého života...

Josef Nedomlel, Austrálie

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012