Nové varhany pro kostel sv. Mikuláše v Humpolci

12 2004 Aktuality česky
obálka čísla

Děkanský kostel sv. Mikuláše se v září letošního roku dočkal nových varhan. Nástroj v ceně 4 100 040,- Kč bude pořízen darem manželů Kotyzových, trvale žijících v USA.

Podepsání smlouvy, které se uskutečnilo 29. března 2003, předcházela řada jednání s předními českými varhaníky a odborníky. Z mnoha nabídek byla vybrána firma Kánský-Brachtl z Krnova, která se zhostila tohoto úkolu s erudicí. O jejím renomé svědčí např. úspěšná rekonstrukce varhan v pražské katedrále sv. Víta.

Konečným návrhem byl čistě mechanický nástroj s 25 rejstříky, který odpovídá současným světovým trendům, inspirující se nejlepšími historickými poznatky evropského varhanářství. Stane se tak v pravém slova smyslu „nástrojem 21. století“. Návrh citlivě respektuje daný prostor z hlediska architektury i akustiky a svojí dispozicí bude splňovat jak požadavky liturgie, tak funkci koncertní. Nikoliv neprávem jsou varhany nazývány nástrojem „královským“. Mezi hudebními nástroji nesou četná privilegia – složitost jejich konstrukce, náročnost hry, obrovský tónový rozsah, netušené barevné i dynamické možnosti. Až na malé výjimky nejsou vyráběny sériově. Každý nástroj je tak svojí zvukovou dispozicí a celkovým konstrukčním i výtvarným pojetím ojedinělý.

Varhany jsou bezesporu nástrojem, který dokáže předat člověku nesmírné umělecké a duchovní hodnoty. Bohužel, stav většiny z nich v našich kostelech je katastrofální.

Církve, odkázané jen na skromné dary věřících, z nichž musí zabezpečit veškerou režii farností a nezbytné opravy, nemají prostředky na nákladné investice do varhan. ty tak stojí v žebříčku priorit na jednom z posledních míst.

Vedle zcela nevyhovujících a necitlivě rekonstruovaných nástrojů jsme tak často svědky chátrání mnoha historických skvostů a cenných odkazů našich předků. V tomto světle si čin Marty a Stanislava Kotyzových zaslouží upřímný dík a obdiv. Takto štědrý dar na pořízení nových varhan je v současnosti zcela ojedinělý. Nezbývá, než si přát, aby tento příklad našel své následovníky, neboť dary sponzorù a mecenášů budou v budoucnu zřejmě jedinou možností, jak neutěšený stav našich varhan řešit.

Předání nového nástroje a jeho slavnostní vysvěcení se uskutečnilo 25. září 2004. Humpolec se jistě stane oblíbeným místem mnoha našichi zahraničních varhaníků a tento nástroj tak přispěje k obohacení kulturních tradic nejen pro nás, ale i pro příští generace.

Martin Dvořák

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012