Zdařilý svátek hudby

9 2001 Aktuality česky
obálka čísla

    Jubilejní desátý ročník festivalu mladá Praha se tradičně uskutečnil na přelomu měsíce srpna a září. Tato nesoutěžní přehlídka zaměřená na mladé umělce z různých částí světa, kteří jsou na počátku své koncertní kariéry, měla v Praze sedm koncertů a mimo Prahu šest. Důstojná oslava jubilea se podařila a počet koncertů byl letos podstatně zvýšen. Zralé a náročné publikum vyslechlo hudbu v její plné síle, rozmanitosti a kráse. Program zahrnoval širokou škálu různých stylů a období včetně hudby současné.
    V předchozích ročnících bylo tímto způsobem uvedeno na cestu mezinárodní umělecké kariéry více než 280 umělců. Účast na tomto festivalu se stala pro mladé umělce otázkou prestiže.
    Nad letošním ročníkem festivalu převzala záštitu nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Tím byla oceněna dlouholetá pomoc začínajícím umělcům.
    Festival Mladá Praha získává většinu svých finančních prostředků od japonských sponzorů. Působí jak nestátní nezisková organizace -- občanské sdružení. Členové výboru pracují bez nároku na odměnu a umělci účinkují za symbolické honoráře.
    Prezident festivalu prof. Lubomír Kostecký letos v červnu převzal za péči o rozvoj mezinárodní spolupráce v kulturní oblasti nejvyšší japonské vyznamenání, jaké kdy cizinci bylo uděleno. Při slavnostním aktu obdržel Řád svatého pokladu se zlatými paprsky a záponou, který mu byl udělen Jeho Veličenstvem japonským císařem a japonskou vládou. V japonských médiích byla této události věnována velká pozornost.


Jaroslav Prošek

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012