Cena Olgy Havlové

6-7 2001 Aktuality česky
obálka čísla

Výbor dobré vůle -- Nadace Olgy Havlové udělil letos již posedmé cenu osobě se zdravotním postižením jako výraz ocenění celoživotní práce pro druhé. Porota ve složení Dana Němcová, Eva Hůlková, Jan Lorman, Iveta Pešková, Želimír Procházka a Pavel Wiener vybrala nositele letošní ceny z 13 kandidátů. Cenu získala předsedkyně Klubu ohluchlých paní Anica Dvořáková. Přes svůj handicap pomáhá již 30 let lidem, kteří ohluchli. Člověk, který dříve dobře slyšel a mluvil, potřebuje úplně jiný systém péče než ten, který se narodil jako hluchoněmý. Paní Dvořáková se zasloužila o to, že Česká televize uvádí skryté titulky pro neslyšící. Protože se ohluchlí lidé dorozumívají řečí a zvuk neslyší, organizuje pro ně kurzy odezírání. Před 10 lety ohluchla paní Dvořáková úplně. MUDr. J. Skřivan z Fakultní nemocnice v ;Motole jí nedávno operativně vložil implantát do ucha a nyní opět slyší. Slavnostní akt se konal v květnu v klášteře sv. Anežky České na Starém Městě Pražském. Při této příležitosti nadace ocenila také řadu osobností za realizaci vynikajících projektů v oblasti sociální a zdravotně sociální. Prezident republiky Václav Havel všem oceněným za jejich záslužnou práci pro druhé srdečně poděkoval. Při neformálním setkání s oslavenci a ostatními účastníky se pan prezident zajímal o jejich práci.
Výbor dobré vůle -- Nadace Olgy Havlové úspěšně vede jeho ředitelka MUDr. Milena Černá. Posláním nadace je podpora občanské společnosti. Nadace poskytuje příspěvky nestátním neziskovým organizacím, které vyvíjejí činnost v oblasti zdravotní, sociální, humanitní a vzdělávací.


Jaroslav Prošek

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012