MČK

11 2004 MČK česky
obálka čísla

Co bylo

Americký klub dam – tuto mimořádnou instituci, nám přiblížila PHDr. Milena Secká z Náprstkova muzea. V minulých Hovorech bez hranic jsme se věnovali osobnosti Vojty Náprstka, vlastence v tom nejlepším slova smyslu, který poznal během svého pobytu v USA mnoho vymožeností, ulehčujících ženám těžkou práci v domácnosti. A nejen to, došel k názoru, že je nutné, aby měly ženy také patřičné vzdělání. Všechny svoje poznatky se po svém návratu s velkým úspěchem postupně snažil zavádět i v Praze, kde v jeho rodném domě U Halánků (dnešní budova Náprstkova muzea) organizoval „dychánky“. Na ně docházelo mnoho dam, tehdy již známých, ale společností často nedoceňovaných, v čele s Karolinou Světlou. Ta pak se stala zakládající členkou Amerického klubu dam, spolku, který rozvíjel po mnoho desetiletí velice bohatou osvětovou a vzdělávací činnost od kurzů domácích prací až po astronomické přednášky. Učil měšťanské ženy samostatnosti, pořádal vlastivědné výlety, podporoval jejich vlastní umělecké a další aktivity. A nejen to. Americký klub dam v čele s Vojtou Náprstkem a Karolinou Světlou zavedl u nás tehdy věc úplně neznámou – školní výlety. Ku prospěchu pražských dětí, z nichž mnohé neměly příležitost poznat život na venkově, za branami města, organizoval obrovské dobročinné akce, výlety, při kterých si děti měly možnost hrát v přírodě. Touto i jinými cestami se působení Amerického klubu dam dostalo do povědomí i na českém venkově, kde též ovlivnilo společenskou situaci žen. A tak – paradoxně – muži, který vyrůstal pod přísnou kuratelou sebevědomé a energické matky – vděčí česká společnost (a nejen ženy) za výrazný posun vpřed.

Velmi zajímavou a přitažlivě podanou přednášku doplnilo představení knihy paní Jany Outratové, dámy, která je nepřímou příbuznou (praneteří) Karoliny Světlé. J. Outratová žila v Kanadě a své životní zkušenosti vtělila do knihy Dvakrát v jedné řece, o níž jsme informovali v minulém čísle. Obě dámy, jak Jana Outratová, tak Milena Secká, pohovořily o aktivitách současných spolků, jejichž jsou představitelky, a které se opět zabývají osvětovou a vzdělávací činností pro ženy, přičemž mají i neopomenutelný společenský význam. Jde o spolky Hestia a obnovený Americký klub dam – a u účastníků besedy vzbudily velký zájem.

Co bude

26. 11. – Lucembursko - malý, ale silný lev Evropy - v cyklu Hovory bez hranic V Městské knihovně opět od 17 hodin proběhne beseda s manželi Marenčákovými, kteří v Lucembursku žijí a s Janou Volfovou, historičkou, která přiblíží společnou minulost Česka a Lucemburska

3. 12. – Tomáš Víšek ve Vile Amerika (Dvořákovo muzeum v Praze 2, Ke Karlovu 20, od 18,30 hodin) – koncert skvělého pianisty pro členy MČK, ale i pro vaše přátele a známé. Přijďte v hojném počtu! (Vstup pro platící členy MČK 60 Kč, ostatní 80 Kč

POZOR – POZOR!

Blíží se tradiční předvánoční setkání členů a příznivců MČK a čtenářů Českého dialogu. Tentokrát v podobě benefičního koncertu v malém sále Městské knihovny na Mariánském náměstí. 17. 12. srdečně zveme všechny naše čtenáře a jejich přátele, kteří budou tou dobou pobývat v Praze.

Přijďte podpořit svůj časopis a poslechnout si známé i začínající umělce. Svá vystoupení prozatím potvrdili Jana Koubková, naše přední jazzová zpěvačka a dlouholetá čestná členka MČK, Jakub Zahradník, též člen MČK, výborný klavírista, textař a básník, Alice Weisová, folková zpěvačka s kytarou a jednáme s dalšími zajímavými umělci. Bude se též křtít 10. , jubilejní Český kalendář, který si již můžete objednávat.

Po koncertě jsou všichni, kdo spolupracují s redakcí či jsou členy MČK, zváni na přátelské posezení. Po upřesnění místa bude rozesílána pozvánka.

Ti čtenáři, kteří nemohou být v Praze a přesto by rádi přispěli do tiskového fondu Českého dialogu, na nějž bude výtěžek z koncertu věnován, se mohou spojit s redakcí. Přivítáme příspěvek v jakékoli výši.

Těšte se na programy v novém roce, které už nyní pro vás chystáme. Počítáme například s vystoupením našeho předního violoncellisty Jiřího Hoška a připravujeme již jarní výlet do krásné Kutné Hory, jejíž historické jádro je pod ochranou UNESCO.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012