JE EMIGRACE VĚCÍ MINULOSTI?

10 2004 Ostatní česky
obálka čísla

Svět se stále rychleji globalizuje. Mění se naše priority, naše názory na dění a na lidi kolem nás, i na nás samé. Kdo jsem, kam patřím, a záleží na tom?

Jsem tam, kde mě potřebují?

Pro dynamické podnikatele je nezbytné sledovat, jak se chová zahraniční konkurent na našem trhu a je také lákavé proniknout na zahraniční trhy. Pro mladé lidi je důležité mluvit více řečmi a mít alespoň zahraniční praxi. Ale přijmout zaměstnání v jiné zemi může být ještě lepší a perspektivnější.

Jinde nebo „doma“?

Jaké to je pracovat v jiné zemi? Což tam i zůstat? Nebo přejít za další přitažlivou nabídkou do další země? Stát se kočovníkem se vším novodobým pohodlím? Rozhodnutí nemusí konečné, je možné ho kdykoliv změnit.

Do nedávna to bylo úplně jinak a takové otázky si lidé v naší zemi nemohli klást. Odejít znamenalo emigrovat, vybočit z řady. Být vnímán lidmi doma jako ten, kdo je opustil. Být vnímán v novém prostředí jako někdo jiný, podivný, bez pochopitelné a zařaditelné minulosti, bez spolehlivého zázemí, s podivnými zvyky a chováním. Dost nedávno vznikl obor aplikované psychologie zvaný mezikulturní komunikace (Cross-cultural communication), který pomáhá jak jedincům, tak firmám minimalizovat nepříjemné průvodní jevy změny prostředí s cílem uplatnit co nejvíce pracovní potenciál přesídleného člověka. S tímto novým přístupem také ubývá lidí vnímaných jako emigranti.

Exil, emigrace nebo odchod za příležitostí?

Velké historické změny vedly po celé světě k pohybu lidí dávajících přednost emigraci před setrváním v podmínkách jim nemilých. U nás od pobělohorských exulantů přes emigranty po zvratech roku 1948 a 1968, celosvětově po dekolonizacích po druhé světové válce a při občanských válkách se pro emigraci rozhodlo mnoho lidí, ale překvapivě málo jich zachytilo svůj osud literárně. V naší literatuře se tímto tématem zabíral Milan Kundera ve svém románu Nesnesitelná lehkost bytí později i zfilmovaném a v románu Ignorance dosud nepřeloženém z francouzštiny. Nevrátil se, takže jeho pohled má úhel člověka, který našel – či nenašel - domov jinde.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012