GRATIAS AGIT - František Listopad

10 2004 Ostatní česky
obálka čísla

Kdo pozorně četl letní dvojčíslo, viděl na stránkách věnovaných jiné nositelce této ceny paní Wilmě Iggers fotografii, kde stojí vedle drobného, nenápadného bělovlasého muže. Ano, to je pan František Listopad, básník, prozaik, esejista, divadelní a televizní režisér žijící v Portugalsku. Další z řady významných osobností, které byly letos oceněny. Je pokládán za znalce středoevropského myšlení a tvorby, ale když s ním hovoříte, působí velice skromně, až plaše. Doma má dodnes cestovní psací stroj, s nímž spoluzakládal deník Mladá fronta.

Pana Listopada jsem oslovila otázkou, zda též sleduje situaci v českém tisku tak jako Bořivoj Čelovský, který se dopodrobna zabýval faktem, že naprostá většina tištěných médií není v rukách českých vlastníků.

Jeho odpovědí bylo potvrzení, že on sám, v současné době činný v portugalské obdobě Literárních novin, vlastně pracuje ve stejném koncernu, který ovládá českou Mladou frontu Dnes. Tato skutečnost hovoří za vše.

Podobná situace v Portugalsku, kdy většinu tamního tisku ovládají němečtí, švýcarští a američtí majitelé, vedla dokonce k protestu prezidentovi republiky. Protest měl zabránit odcizení tisku a dalších médií. Prezidentova odpověď byla prý zajímavá – ptal se na situaci v České republice.

Podle Františka Listopada je však odcizení tisku v ČR chápáno mnohem citlivěji, více nacionálně než jinde. Vyplývá to z poznání a prožití takových fenoménů, jako je okupace, válka, totalita, které například Portugalci na svém území neznají. Proto je pro ně vlastně česká kultura velmi zajímavá. Jak ta, která čerpá z těchto nabytých zkušeností, tak ale i kultura současná. Může pro nás být potěšením, že v Portugalsku má velmi dobrý zvuk, je považována za průbojnou a vyspělou. A lví podíl na této skutečnosti má právě František Listopad.

František Listopad se narodil 26. listopadu 1921 v Praze, maturoval na Jiráskově gymnáziu, poté studoval na FF UK estetiku a literární vědu. Během války byl členem ilegální skupiny Hnutí za svobodu, otec i sestra byli vězněni. Získal československá, jugoslávská a francouzská vojenská vyznamenání. Spoluzaložil deník Mladá fronta. V r. 1947 byl tiskovým pověřencem čs. velvyslanectví v Paříži a redaktorem pařížského týdeníku Parallèle 50. Po únoru 1948 byl odvolán, avšak zůstal v Paříži. Spolupracoval s ORTF a byl jejím pracovníkem až do r. 1958, kdy odjel do Portugalska. Založil portskou televizi a pod jménem Jorge Listopad se začlenil do tvůrčích podnětů portugalské kultury. Zveřejňoval mj. texty o Mileně Jesenské, Kafkovi, Hrabalovi, překládal českou poezii, režíroval Haška, Havla a jako spolupracovník portugalských novin a redaktor týdeníku Jornal de Letras informoval o české kulturní problematice. Zorganizoval šestiměsíční kurs české hudby. Obdržel tři státní ceny (literatura, divadlo), čtyři ceny kulturních novinářů (divadlo, televizní režie), Prix de Rome (Benátky), cenu Bologna za dětskou literaturu. V Československu získal Cenu Akademie věd a umění (1947) a Cenu Franze Kafky (2002). Je autorem 64 divadelních a 12 operních představení, vydal přes 50 knih psaných česky, portugalsky a francouzsky, které byly překládány do různých jazyků – právě se připravuje německé vydání antologie jeho poezie. V portugalštině vychází druhý díl jeho sebraných spisů, v češtině již vyšly tři díly. Jako univerzitní profesor byl pozván antropologem Jorge Diasem, aby založil mj. Katedru slovanské literatury a sociologie (Universidade Técnica, Universidade Nova). Po dobu dvanácti let až do odchodu do důchodu byl ředitelem pěti uměleckých škol státní Konzervatoře. Byl rovněž ředitelem experimentální scény Národního divadla. U příležitosti státního svátku v r. 2001 obdržel z rukou tehdejšího prezidenta V. Havla státní vyznamenání, ocenila jej též Karlova univerzita a byl mu udělen titul doktor h. c. na Masarykově univerzitě v Brně. Přínos Františka Listopada nespočívá pouze v kvalitě jeho tvorby, ale rovněž v neúnavné organizátorské a pedagogické činnosti. Reprezentuje českou kulturu a šíří její rostoucí vliv a hluboké vnitřní oprávnění mít vlastní a neopakovatelný citlivý hlas ve světovém koncertu. Oxfordským Who´s who Byl označen za mezinárodní osobnost r. 2004 a jeho profil je uveden v Cambridgeském slovníku.

Dle materiálů MZV

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012