Dopis z Canberry

9 2004 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

...Srdečně Vás zdravím ze zimní australské metropole. Píši Vám stran té krásné knihy ,,Praha a turistické perly České republiky". Myslím, že je to nádherná propagační publikace a to nejen pro cizince, ale i pro domácí turisty (autor tím zřejmě myslí Čechy, kteří žijí mimo republiku a přijedou na návštěvu – pozn. red.), ale i pro českou veřejnost!

Velice se těším, až budu moci zařadit tuto knihu do své knihovny a kdykoliv zatoužím po rodné vlasti, tak budu prostřednictvím knihy po ní cestovat a navštěvovat různá města a místa. Knihu samotnou asi moc číst nebudu, spíš si budu prohlížet stejnojmenný CD ROM, protože můj zrak není nejlepší a na počítači si mohu písmo libovolně zvětšit i vytisknout a pak v klidu číst.

Dosud mám asi dvacet různých CD ROM, které mi zpestřují můj život invalidního důchodce.

Ovšem, pokud mají knihy větší písmo, také si je rád přečtu.

Jen mne mrzí, že se nemohu věnovat stoprocentně své československé sbírce známek! Často si prohlížím alba a uvědomuji si, že ten čas, který jsem čs. známkám věnoval nebyl zbytečně promarněn, což potvrzují diplomy a medaile z výstav a také duševní uspokojení, že jsem tak k veřejnosti pomocí známek promlouval o historii, kultuře, tedy o existenci naší rodné vlasti. Bohužel, můj zdravotní stav mi nedovoluje nadále ve filatelii seriózně pokračovat a dále se zúčastňovat filatelistických výstav.

Josef Nedomlel,
Canberra, Austrálie

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012