Dobrá zpráva - Diskuse celého českého světa na jednom webovém portálu!

9 2004 Rozhovory česky
obálka čísla

Myšlenka, jak nabídnout informace, diskuse, zprávy, polemiky, zajímavosti a ještě tisíc dalších možností jak propojit Čechy po celém světě, se právě stala skutečností. Stačí si na internetu napsat adresu www.krajane.net a jste tam.

Krajané, exulanti, emigranti i lidé, třeba dočasně dlící v zahraničí, používají spousty jiných adres. Díky internetu si můžeme dopisovat – a také to hojně činíme – s kýmkoli na světě. Avšak tento portál se snaží různé jiné portály propojit a navíc dává prostor diskusi. Ale nechme mluvit člověka nejzasvěcenějšího, ředitele Radia Praha – vysílání Českého rozhlasu do zahraničí Miroslava Krupičku, jenž si tento portál vzal „na svá bedra".


Pane řediteli, co předcházelo skutečnosti, že tento webový portál existuje?

Na Týdnu zahraničních Čechů (týdenní konference asi s 300 návštěvníky z nejrůznějších míst naší planety – pozn. red.) loni na podzim se rozvinula zajímavá diskuse. Ukázalo se, že krajané mezi sebou prakticky nemohou komunikovat, že se často ani neznají. Krajané z východní Evropy například nevědí, co se děje v krajanských komunitách na Západě a naopak. Zkrátka chybí platforma, na níž by bylo možné si vyměňovat informace a názory.

Předsedkyně Stálé komise Senátu ČR pro krajany žijící v zahraničí Jitka Seitlová nabídla senátní prostory pro další jednání, na půdě Senátu vznikla pracovní skupina. Jejími členy jsou vedle zástupců zmíněné Stálé komise a Odboru pro kulturní a krajanské vztahy MZV, zástupci některých médií (kromě Radia Praha také Českého dialogu a Přítomnosti), a někteří krajané.

Skupina se zabývala návrhy, jak by portál měl vypadat, co by měl obsahovat, a hlavně – kdo jej bude provozovat a spravovat. Zájem projevil Martin Stránský z Přítomnosti (na Týdnu zazněl první návrh, aby patřil k Mezinárodnímu českému klubu – pozn. red.), ale nakonec převládl názor, aby se toho úkolu ujalo Radio Praha.

Přibližte prosím důvody.

Tak především Český rozhlas pro krajany již dlouho vysílá. Je to veřejnoprávní médium, nezávislé na státu, a nezávislost je pro takový portál důležitá. A potom rozhlas má k provozování webových stránek technické a organizační zázemí. Webové stránky Radia Praha – vysílání do zahraničí – fungují už od roku 1994, tedy deset let. Máme funkční internetové oddělení, kde pracuje 6 lidí. Přibrali jsme tedy tvorbu a správu stránek pro krajany jaksi navíc k naší dosavadní práci. Krajanské stránky jsou ale zcela samostatné, na stránkách rozhlasu nezávislé, mají vlastní adresu www.krajane.net.

Můžete nám blíže představit Radio Praha?

Radio Praha – vysílání do zahraničí je jednou ze stanic Českého rozhlasu. Naším posláním je informovat zahraniční posluchače o tom, co se děje v ČR. Ve vysílání nabízíme pestrou mozaiku, jejíž dílky skládají obrázek současné České republiky, od politiky až po kulturu a sport. Vysíláme v šesti jazycích (anglicky, německy, francouzsky, španělsky, rusky, česky) a to na krátkých vlnách a po internetu. Vysílání v češtině poslouchají kromě jiného i krajané, ale nejsou to naši jediní posluchači. Některé pořady Radia Praha vysílají také krajanské rozhlasové stanice ve světě, s nimiž spolupracujeme (např. Radio Daruvar v Chorvatsku, Radio Temešvár v Rumunsku, Radio SBS Sydney a Melbourne v Austrálii, vysílání Československého klubu v Brisbane v Austrálii, vysílání Jerryho Jiráka na stanici WCEE v Chicagu). Posíláme jim naše pořady nebo jejich části buď po internetu nebo na CD. Také pro ně děláme pořady přímo na objednávku. Poptávka je po pořadech o českých osobnostech – dělali jsme např. pásma o Husovi, o Komenském, Dvořákovi apod. S krajany se snažíme udržovat kontakt, jak nám to personální a finanční situace dovolí. Zajíždíme např. na různé akce zahraničních Čechů po Evropě.

A nechybíme samozřejmě na krajanských setkáních v Česku.

Teď bychom mohli www.krajane.net trochu blíže představit...

Hned na vstupní straně je patrné, že obsahuje několik částí. První sekci bychom mohli nazvat informační (sdělení co se kde děje, jaké jsou připravované či probíhající akce, co dělají krajané ve spolcích a organizacích, ale i zprávy od nás). Dále je tu poradna, kde účastníci mohou klást dotazy a my pro ně sháníme odpovědi. Odpovídat ale může kdokoli z diskutujících. A pak je zde diskuse, kde mohou weboví uživatelé projevit své názory na diskutované téma nebo přijít s tématem novým.

Do těchto sekcí mohou účastníci (ať již krajané ze světa nebo lidé žijící v ČR) sami vkládat své texty. Technicky to není složité. Zájemce se zaregistruje, napíše své jméno a heslo. Tím chceme zabránit anonymitě, takže všechny příspěvky musí být podepsané. Kdo nechce text vložit sám, můžeme to učinit za něj, stačí jej poslat na adresu administrátora info@krajane.net.

Vedle těchto hlavních sekcí jsou na vstupní stránce ještě další informace, a sice odkazy na užitečná média a instituce, které nějak souvisejí s krajany. Jde např. o Český dialog, parlamentní výbor pro krajany, Odbor kulturních a krajanských vztahů MZV ČR, Československý ústav zahraniční atd. A v neposlední řadě stránky obsahují databázi krajanských spolků a tiskovin z celého světa.

Jak si představujete další vývoj, co je vaším přáním?

Největším přáním je, aby krajané sami tyto stránky naplňovali, aby o sobě a o své činnosti dávali vědět. Stránky jsou určeny jim. Naším záměrem je rozproudit komunikaci jak mezi krajany navzájem tak mezi jimi a námi, kteří žijeme v České republice, abychom si více porozuměli. Jen tak mohou být stránky živé a mít smysl.

Zatím je příspěvků bohužel dost málo, ale je to začátek a věřím, že se to rozběhne...

Určitě, i náš časopis se bude snažit dostat tuto dobrou zprávu mezi potenciální zájemce.

Děkuji za rozhovor.

Eva Střížovská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012