Dopis Abrahama Lincolna učiteli svého syna

9 2004 Ostatní česky
obálka čísla

Vím, bude se muset učit,

že všichni lidé nejsou spravedliví,

že všichni lidé nejsou upřímní.

Učte ho však také, že ke každému ničemovi

najdeme jednoho hrdinu,

že na každého sobeckého politika

je i jeden oddaný vůdce.


Učte ho, že na každého nepřítele

je i jeden přítel.

Vím, nějaký čas to potrvá,

učte ho však, můžete-li,

že jeden vydělaný dolar

má mnohem větší hodnotu

než pět nalezených.

Učte ho umět prohrávat

i těšit se z vítězství.


Naučte ho věřit svým vlastním nápadům,

byť by mu každý říkal, že se mýlí.

Učte ho být vlídný k vlídným lidem

a přísný k přísným.


Pokuste se dát mému synovi

sílu, aby nešel s davem,

když ostatní chytají jeho vítr,

učte ho však také, aby vše, co slyší

prosívat sítem pravdy

a bral si jen to dobré, co jím projde.


Učte jej, ať sílu svých svalů i hlavu

prodá těm, co dávají nejvíc,

avšak nikdy ke koupi nenabízí

své srdce či duši.


Naučte ho neposlouchat řvoucí dav

a povstat a jít do boje,

když si myslí, že je v právu.


Buďte k němu vlídný,

ale nehýčkejte ho,

neboť jen ohněm se kalí dobrá ocel.


Nechť má odvahu být netrpělivý

a trpělivost být odvážný.

Vždy ho učte,

ať v sebe pevně věří,

neboť pak bude mít pevnou víru v lidstvo.


Je to velký úkol,

ale uvidíme, co je ve Vašich silách!

Vždyť je to skvělý klouček – můj syn!

(red. kráceno)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012