Senát pro Mašíny

7-8 2004 Aktuality česky
obálka čísla

Na veřejném slyšení zazněly zajímavé i někdy burcující zprávy a fakta: Např.: Yveta Dostálová, nezávislá filmová producentka se musela kvůli chování postkomunistické státní správy odstěhovat z Ostravy.

Místostarosta Kolína (dříve starosta) pan Bušl připomněl, že jeho město bylo první, které vyjádřilo souhlas se zákonem o protikomunistickém odboji a podpořili odboj Mašínů.

Básník a spisovatel Jiří Žáček řekl, že satisfakcí pro něho bude, až se případ Mašínů dostane do čítanek, pak teprve nastane doba DEKOMUNIZACE společnosti.

Filmař Martin Vadas promítl svůj film Proti komunismu se zbraní v ruce a také krátce pohovořil, proč je PRO udělení vyznamenání. PRO bylo ostatně na 99 procent přítomných.

Měl také vystoupit městský státní zástupce v Praze Mgr. Jiří Bednář, ale jeho nadřízení mu prý účast zakázali!

Pikantní bylo také zjištění, že novinářku Elšíkovou, která o připravovaném veřejném slyšení informovala v deníku MF DNES pozvali poté policisté do Bartolomějské ulice k výslechu. A to dnes, téměř 15 let po ,,sametu".

Ano, také na setkání v Senátu zazněl názor, že samet měl tehdy mít na rubu šmirglový papír...

Dr. Pernes, vědec, zabývající se komunistickým morem připomenul, že čs. společnost byla 50. let rozdělena na ty, kdo tíhli k režimu či z něj profitovali a na ty, kdo nikoli, což vlastně trvá dodnes.

Komunisté místo vlastenectví nařídili proletářský internacionalismus, zlikvidovali svobodné strany a spolky, zrušili na 150 novin a časopisů. V roce 1953 udělali měnovou reformu, kdy okradli lidi, téhož roku vyřadili z veřejných knihoven množství knih. A od roku 1948 bylo téměř nemožné vycestovat za hranice, které byly obehnány ostnatým drátem a minovými poli.

Rolníci byli odsuzování za to, že nesplnili povinné dodávky, které byly schválně tak vysoké, že je splnit nebylo možné...

Mgr. Jan Kalous z Ústavu dokumentace zločinů komunismu připomněl, že KSČ účelově lhala a zkreslovala případ Mašínů. Zavírala jejich příbuzné, hanbila jméno jejich otce – legionáře.

PhDr. mjr. Eduard Stehlík, historik Vojenského historického ústavu v Praze řekl: „Osud Mašínů je osudem České republiky v totalitě.

3. odboj existoval doma i v zahraničí. Jejich otec, vlastenec, legionář a voják jim byl vzorem v postoji o obranu práva a svobody. Josef a Ctirad se zapojili do odboje jako mladí chlapci ještě během 2. světové války a po válce byli vyznamenáni."

MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů: „3. odboj existuje! Byli jsme tehdy velmi mladí, studenti, sokolové, skauti a bylo by dobře, kdyby zákonodárci toto formulovali. KPV stojí na straně Mašínů. Svoboda je základním atributem lidského bytí a kdokoli může k jejímu dosažení použít jakýchkoli prostředků, i násilných."

Senátor Martin Mejstřík: „Dosud jsem neměl jasno, ale po prostudování materiálů a nyní i po vyslechnutí argumentů jsem spíše PRO udělení vyznamenání...

Když přišla k mikrofonu Zdena Mašínová mladší (starší zahynula v komunistickém vězení), sál dlouho tleskal. Zdena mluvila jen krátce:„Jsem šťastná, že jsem se narodila v této rodině a jsem hrdá na své bratry. Ale chci zdůraznit, že dnes nejde o Mašíny. Jde o tuto zemi! Objevuje se znovu mor bolševismu. Mladá generace je obluzována.

Pokud může soudit soudkyně Horváthová, která má na svědomí smrt Pavla Wonky, pokud je stíhán Vladimír Hučín, bojovník proti komunismu, je třeba vidět nebezpečí návratu bolševismu...

Milan Paumer, který byl ve skupině bratří Mašínů: „Děkuji všem, co sem přišli...a za Mašíny bych rád vyjádřil jejich vzkaz: My nehledáme žádné vavříny, my chceme, aby Česká republika byla demokratická."

Ondřej Vetchý, herec: „Závidím jim, že bojovali. Jsou to stateční lidé. Na rozdíl od nestatečné většiny národa..."

Ing. Michal Simkanij, senátor: „3. odboj by neměl skončit, pokud jediný komunista zůstane na úřadech, na veřejnosti..."

JUDr. Milan Hulík řekl, že z právního hlediska se bratři ničím neprovinili, ale z principu mravního...zabili nevinné lidi...nebyli však mučedníky, ale bojovníky.

Také senátor Rakušan poukázal na tuto skutečnost i písničkář a režisér Vladimír Merta byl stejného názoru. Byli však jediní v tomto shromáždění. To nakonec přijalo prohlášení, že podporuje udělení vyznamenání bratřím Mašínům.

Eva Střížovská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012