Pozdrav dr. Andělovi

6 2004 Slovo redakce česky
obálka čísla

Trochu opožděně k nám do redakce došla zpráva, že Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku udělil v březnu t. r. JUDr. Dipl. El. Ing. Jaroslavu Andělovi čestné členství v předsednictvu svazu spolků. A to ,,za jeho celoživotní činnost proti komunismu a pro obnovení demokratického Československa," píše se ve zprávě. A dále: ,,Pan Jaroslav Anděl byl po celé desetiletí našeho pobytu v exilu vždy čestným a obětavým členem naší krajanské obce. Jako dlouholetý člen předsednictva Svazu spolků přispěl k rozvoji našeho krajanského hnutí a neúnavně se angažuje za uznání práv exulantů." Pan Jaroslav Anděl se 30. března 2004 dožil 99 let. Kdyby ho v těch dnech nesrazilo auto na parkovišti, což ho přivedlo na krátkou dobu do nemocnice, dá se říci, že se těší velmi dobrému zdraví. Doktor Anděl je vždy výraznou postavou na Týdnech Čechů v Praze a na dalších akcích, kde může plamenně (a velmi zasvěceně a věcně) promluvit o problémech a odpíraných právech exulantů. A nejen promluvit, on se angažuje i v podání v těchto věcech ke Štrasburskému soudu apod. Pokud má možná v jeho věku trochu potíže s koleny či jinými částmi těla, nutno uznat, že hlava mu myslí stále velice dobře.

Gratulujeme panu Andělovi a posíláme upřímný pozdrav z redakce.

-es-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012