KÜchel OTTO (1924)

6 2004 Naši ve světě česky
obálka čísla

Prof. MUDr. Otto Kuchel, DrSc., se narodil 22. června 1924 v rodině lékaře ve Spišské Staré Vsi na Slovensku. Jeho osobní a profesní osudy lze rozdělit na dvě etapy. Ta první je spojena se studiem Fakulty všeobecného lékařství (promoval 1950) a později prací na III. interní klinice téže fakulty. Pod vedením akademika Charváta zde postupoval v celé hierarchii klinických „postů" až po jmenování docentem (r. 1963) a profesorem pro obor vnitřních nemocí (1968). Po dobu jednoho funkčního údobí vykonával funkci proděkana FVL pro výzkum (1963–1966). Vedle klinického zájmu o vnitřní lékařství se zaměřením na endokrinologii byl přitahován i prací v laboratoři, která mu umožnila brzy dosáhnutí vědecké hodnosti CSc. v roce 1956 a DrSc. v roce 1965. Dlouhodobý studijní pobyt u prof. G. Liddlea v Nashville, Tennessee, USA, nasměroval jeho zájem na humorální mechanismy regulace krevního tlaku a patogeneze arteriální hypertenze. Stal se v této oblasti uznávaným odborníkem nejen u nás, ale i v zahraničí. Jako jeho přímý žák jsem vždy obdivoval jeho soustředění na výzkumnou práci a publikační činnost. Druhá etapa života a kariéry prof. Kuchela se začala psát po r. 1968, kdy bezprostředně po příchodu „spřátelených armád" emigroval do Montrealu v Kanadě. Ta se mu stala jeho druhým domovem. Jeho výjimečné jazykové nadání a odborné medicínské znalosti mu umožnily velmi rychle se zapojit mezi přední pracovníky v Clinical Research of Montreal. V brzké době se v tomto ústavu stal vedoucím laboratoře pro studium autonomního nervového systému. V oblasti endokrinologie, nefrologie a hypertenze díky publikaci více než 300 originálních časopiseckých článků, více než 100 přehledů a několika monografií rychle pronikl do povědomí odborné veřejnosti na severoamerickém kontinentu. Za svoji výzkumnou práci byl odměněn několika prestižními cenami, zvolen prezidentem Kanadské hypertenzní společnosti (1983)), členem Canadian Institute of Academic Medicine či Fellow of Royal Society Medicine v Londýně. Stal se dále členem redakčních rad řady odborných časopisů v Kanadě a USA. Vedle výzkumné a laboratorní práce se podílel i na léčebné činnosti v ambulanci pro hypertenzi Clinical Research Institute of Montrea, na lůžkovém oddělení Hotel-Dieu – nejstarší nemocnici v Montrealu, i na výuce studentů. Byl proto jmenován profesorem jak frankofonní Université de Montréal, tak anglofonní McGill University. Od r. 1996 pracuje po odchodu do penze jako emeritní profesor. Profesor Otto Kuchel patří mezi československé emigranty, kteří se nejen výtečně uplatnili ve své nové vlasti, ale šířili i dobrou pověst české lékařské školy a medicíny.

Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012