Antonín Sum: Jan Masaryk stále s námi

6 2004 Kultura česky
obálka čísla

Dr. Antonín Sum, který byl posledním tajemníkem Jana Masaryka a byl víceméně svědkem jeho konce, mohl teprve po listopadu 1989 napsat knihy, které se týkaly tohoto syna TGM a prvního poválečného ministra zahraničí.

První knihou byly Osudové kroky Jana Masaryka, vydal ji v roce 1996 Státní ústřední archiv.

Druhá měla název Osudný krok Jana Masaryka a vyšla téhož roku za pomoci Nadace Janua v Praze.

V roce 2000 následovala kniha Otec a syn I. díl se vzpomínkami, komentáři a dalšími dokumenty. Ta byla v roce 2003 doplněna druhým dílem s názvem Syn Jan. Obě tyto knihy vydalo nakladatelství Pragma v Praze.

Publikace Jan Masaryk stále s námi je shrnutím nejzajímavějších informací a některých dosud neznámých obrázků z Masarykovského archivu, ale také z výše uvedených publikací.

Knihu vydal vlastním nákladem autor v nakladatelství Eva za podpory dobrých osobních přátel i organizací, které propagují myšlenky TGM.

(Pokud byste o knihu měli zájem, můžete o ni požádat dopisem nebo i e-mailem redakci, zaslání publikace můžeme zprostředkovat.)

-es-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012