Osobnosti z historie Československého ústavu zahraničního

6 2004 Ostatní česky
obálka čísla

V tomto čísle vychází pokračování článků o významných osobnostech, které stály u zrodu a utváření Československého ústavu zahraničního.

Dr. Petr ZENKL byl jedním ze zakládajících členů Československého ústavu zahraničního a jeho činnost skončila odchodem do exilu v roce 1948 v srpnu. V roce 1928 jeho průkaz nesl číslo 100.

Narodil se v roce 1884 v rodině táborského krejčího, ale díky svému talentu a píli vystudoval filozofickou fakultu s doktorátem. Ve Vilímkově nakladatelství řídil edici Za vzděláním, sám založil vydavatelství Vesmír. Učil na pražské Československé obchodní akademii, kde byl jeho kolegou Edvard Beneš. V roce 1919 se stal starostou v Karlíně. Sám prezident Tomáš Garrigue Masaryk jej poté vybral v roce 1926, aby stanul v čele právě zřízené Ústřední sociální pojišťovny. Později se stal primátorem hl. m. Prahy, v roce 1939 zastával krátce funkci ministra a po válce se stal místopředsedou vlády ČSR. Za války byl nacisty poslán do koncentračního tábora v Buchenwaldu. V roce 1945 řídil Prahu, byl navíc zvolen předsedou národně socialistické strany. V roce 1948 odešel do emigrace, aby unikl represím, v exilu vedl Radu svobodného Československa a exilovou národně socialistickou stranu až do své smrti ve Washingtonu 2. listopadu 1975.

Tomáš Čapek byl také jedním ze zakládajících členů z roku 1928. Narodil se v Chrastovicích u Radomyšle na Strakonicku v roce 1861. Tomáš Čapek odjel v roce 1879 za svými bratry do Ameriky a žil u svého bratra Jana v New Yorku. Společně s novinářem Škardou založili týdeník „The Patriot" , který po půl roce zanikl.

Později se stal významným českým krajanem ve Spojených státech amerických, a byl znám více jako historik československé Ameriky, i když občanským povoláním byl právník a bankéř.

Když v roce 1950 zemřel, bylo mu 89 let a zůstalo za ním veliké historické dílo: mnoho knih, článků. Z nich nejvýznamnější je pravděpodobně kniha z roku 1926 „Naše Amerika", kterou napsal v době, kdy byl prezidentem Evropské banky v New Yorku. Když v roce 1928 probíhalo slavnostní odhalení sochy Woodrowa Wilsona v Praze (z jeho iniciativy) seznámil se s myšlenkou založení Československého ústavu zahraničního a společně s JUDr. Janem Auerhanem, se kterým si již delší dobu dopisovali, se setkali osobně a Tomáš Čapek zůstal s Československým ústavem zahraničním v trvalém aktivním kontaktu. Na valné hromadě ČSÚZ v roce 1998 byl jmenován čestným členem ČSÚZ.

Zahraniční členkou ČSÚZ byla Emilie Welclová – Růžičková, která se narodila v USA v roce 1905. Od mládí byla velmi aktivní členkou organizace Sokol a dalších krajanských sdružení a klubů. Byla předsedkyní Sokola Havlíček – Tyrš v Chicagu a také tajemnicí Československé národní rady americké, čestnou předsedkyní Americko-československého společenského klubu v Miami na Floridě. Emilie Welclová se osobně setkala s prezidentem Tomášem G. Masarykem, prezidentem Edvardem Benešem i s Janem Masarykem. S delegací Sokola se při posledním všesokolském sletu v roce 1994 setkala i s prezidentem Václavem Havlem. I ona je od roku 1998 čestnou členkou ČSÚZ.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012