Stanislav Gross „příkladem" aneb jak to chodí u nás a jinde

6 2004 Aktuality česky
obálka čísla

Byl jsem zděšen fotografiemi a články v MF Dnes ze 3. a 4. června 2004 o tom, jak jezdí ministerská auta a jak se chovají ti co v nich sedí. Zavolal jsem svému příteli, americkému policistovi, aby mně napsal, jak by takové nehorázné chování řidičů a ministrů posoudila americká spravedlnost. Zde je přepis jeho e-mailu:

„Jestliže pan ministr neřídil sám, dostal by pokutu jeho šofér. Pan ministr by dostal důtku. Pokuty jsou značné, hlavně při přestupku ve školní zóně. Při 120 kilometrové rychlosti se již jedná o vyšší abstraktní ohrožení života, což je podle zákona již zločin (felony). Za to by byl řidič zat-čen, v želízkách odvezen do věznice a předveden soudci, který by určil kauci. Po zaplacení by byl až do doby soudního řízení propuštěn na svobodu. Když by se jednalo o první přestupek řidiče, i v případě abstraktního ohrožení života, dostal by pokutu a asi roční „probation" (zkušební doba). Musel by během této doby znovu do autoškoly a psychiatr by mu vystavil posudek. Pravděpodobně by mu byl na určitou dobu odebrán řidičák.

Kdyby během zkušební doby došlo opět k přestupku, jakémukoliv, byl by zatčen – tak zvaná „Violation of Probation" (zneuctění zkušební doby), a z vězení by se již nedostal, protože by mu soudce kauci již nedal. Dostal by trest vězení, to může být od 3 měsíců až do jednoho roku. Řidičák v každém případě nejméně na rok odebrán. Následovala by další zkušební doba. Kdyby znovu udělal nějaký přestupek (třetí), stal by se z něho tak zvaný „habitual offender" (vrozený provinilec, recidivista) a to by si již v každém případě odseděl šest měsíců až jeden rok ve vězení. Zde tomu říkáme „progressive discipline" (pokroková kázeň).

Pan ministr by v každém případě dostal důtku. Policistu by to nezajímalo, jestli je to pan ministr, nebo ne. V každém případě by byl druhý den o tom článek v novinách (tady už jsme pokročili - J. Š.). A to je nepříjemné. Tady totiž informuje policie každé ráno novináře o všech, kteří byli zatčeni během posledních 24 hodin a to se jménem i adresou, a o důvodu zatčení. Jediná výjimka se dělá u mladistvých do 18 let. Je to velice nepříjemné, když si o tom přečtou sousedé, zaměstnavatel, apod. V případě pana ministra by to byl menší skandál!!!!

Ale i to se zde stane. Můj bývalý šéf byl zastaven jeho podřízeným za přestupek rychlosti. Po zastavení zapoměl Sheriff (ředitel policie) vypnout telefon a celá jeho konverzace s policistou byla zaznamenána nějakým novinářem se kterým se Sheriff chvíli předtím bavil. Přestupek nebyl tak hrozný, ale když se snažil svého podřízeného přemluvit, aby mu pokutu odpustil s tím, že on je Sheriff, tak z toho byl skandál v novinách. Při pozdějších volbách to stálo Sheriffa znovuzvolení".

Tolik pohled na věc očima amerického policisty, mimochodem českého původu. Sluší se dodat, že jsem ho informoval pouze o zvýšené rychlosti vozidla pana ministra Grosse před školou. Američtí soudci by si jistě poradili i s dalšími a nebezpečnějšími dopravními přestupky našich „pánů" ministrů. Opět nám naši volení občané zákonodárci ukazují absenci svědomí, odpovědnosti a bezpříkladnou amorálnost, kterou jak vidno z jejich reakcí a chování nejsou schopni ani vnímat, natož připustit. Umocněné je to ještě tím, že pan ministr vnitra Stanislav Gross je nositelem právnického titulu a má ve své funkci na starosti pořádek a bezpečnost v naší zemi. Opravdu příkladný postoj pro jeho podřízené a všechny řidiče, které se snaží jeho nesmyslnými „Kryštofy" převychovávat.

Národ onemocněl, nechová se normálně a nelze se mu divit po tom, čím vším musel projít. Můžeme očekávat od našich volených zástupců opak? Ano, pokud si své volené zástupce budeme moci vybírat a volit přímo a také jejich činnost moci účinně kontrolovat v jejich a našem zájmu.

Jan Šinágl

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012