Galimatyáš českého občanství

5 2004 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Nedávno jeden náš čtenář potřeboval něco vyřídit na úřadech. Přišel na matriku, předložil občanský průkaz České republiky a na otázku, zda-li nemá náhodou ještě jiné občanství, upřímně odpověděl ano, švýcarské. ,,Ha, to znamená, že nemáte české," pravila vítězně úředbaba, zamávala jakýmsi paragrafem a odmítla žádané razítko. Čtenář se nechtěl jen tak vzdát a tak se obrátil na: Ministerstvo vnitra, Senát, Parlament a prezidentskou kancelář. Všichni mu odpověděli bla bla bla, mělo by se s tím něco dělat... mimochodem, Ministerstvo vnitra, kterému tyto věci vyřídit především náleží – české občanství, volby pro Čechy v zahraničí apod...., již celých 15 let ujišťuje, že ,,jsou zde návrhy, které... ble ble ble někdy budou projednány, snad v roce 1995, 1999, 2005, 2010, či snad v příštím tisíciletí. Co by se namáhali, aby snad rozčeřili tichou stojatou hladinku, když mají teplou židli, která by se pod nimi mohla zakymácet, kdyby třeba zase vyrušili z dřímoty někoho na vyšším postu? Zajímavé přitom je, že řada vládních činitelů a vysokých úředníků má dvojí či trojí občanství a je to OK.

Senátní komise pro krajany měla velkou snahu tomuto Kocourkovu zamezit. Po schválení v Senátu (41 hlasů z 50 přítomných) podala do Sněmovny návrh na prodloužení lhůty k požádání o obnovení občanství. Dosavadní zákon totiž omezoval tuto možnost jen do března 1990. (Jen v USA bylo podle zprávy Senátu ke konci roku 2003 obnoveno české občanství 3500 krajanům a zájem se nadále zvyšuje.)

Bohužel, poslanci Parlamentu návrh Senátu nejprve předložili vládě k vyjádření, té se nelíbil a tak jej poté jednoduše smetli ze stolu. Pro zamítnutí hodně nahlas křičela komunistka Rujbrová v tom smyslu, že ,,by se mělo s občanstvím zacházet citlivě". Asi měla na mysli citlivé zacházení komunistů, kteří v době své vlády prostě bez optání odebrali občanství lidem, kteří se jim znelíbili, třeba jen proto, že chtěli žít ve svobodné zemi. A vůbec při formulaci ŽÁDAT O NAVRÁCENÍ ČI OBNOVENÍ OBČANSTVÍ mi vyskakuje na zádech kopřivka. Je to jakoby člověk měl žádat zloděje aby mu navrátil to, co mu ukradl.

Jiřina Fuchsová, básnířka a bojovnice za práva emigrantů to vyjádřila takto:

,,V průběhu 58 let na území dnešní České republiky komunisté rozkradli majetek některých rodilých Čechů, žijících dnes doma či v zahraničí. Aby se tento majetek nemusel spravedlivě vracet, post-komunisté (1989-2004) ukradli některým obětem minulých dvou totalit na našem území RODNÉ ČESKÉ OBČANSTVÍ.

Aby se v tom nic nezměnilo, dnešní ČECHO-EURO-OBČANÉ násilně vyloučili PŮL MILIONU RODILÝCH SPOLU-EVROPANŮ-ČECHŮ z možnosti výkonu volebního práva korespondenční cestou.

Od nynějška se budou čeští ústavní činitelé v nádherném prostředí pražských paláců a sněmovních/senátních prostor setkávat jen se svými evropskými SPOLUOBČANY hovořícími jinými jazyky než ČESKÝM!"

Možná to Jiřina Fuchsová vidí hodně černě, zajisté se zde bude mluvit nadále dosti česky, ale v každém případě je ostudné ba nehorázné, že představitelé českého národa házejí přes palubu část tohoto národa jen proto, že se odmítl podrobit komunistické zvůli a vybral si jiné bydliště.

-es-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012