Jazykové hody i nehody část 5. Jazykové hody i nehody část 5.

5 2004 Ostatní česky
obálka čísla

Jaro už je v plném proudu a s ním také vrcholí období přijímacích zkoušek, maturit a jiných hrůz, děsících mládež školou povinnou. Také my jsme dnes přichystali zvlášť vydatné sousto, a to je psaní velkých začátečních písmen.

S velkým začátečním písmenem píšeme všechna vlastní jména jednoslovná: Jiří, Novák, Čech, Angličan... Pozor však na odvozená přídavná jména: anglický občan, český obyvatel...

Malá začáteční písmena mají i názvy členů různých politických stran, spolků, směrů a jejich stoupenců či zaměstnanců: darwinismus, lidovec, sokolové, slávisté, škodovák...

  • U vlastních jmen víceslovných píšeme s velkým začátečním písmenem jen první slovo: Spojené státy americké, Česká státní spořitelna. Je-li však částí víceslovného jména ještě jiné vlastní jméno, píše se také s velkým písmenem: Spolková republika Německo, Bystřice pod Hostýnem, Baník Ostrava...
  • U zeměpisných jmen obsahujících slovo moře, záliv, ostrov, ulice, náměstí, sady apod., pokládáme za vlastní název pouze přívlastek: moře Jaderské nebo Jaderské moře, poloostrov Balkánský, most Legií, Chotkovy sady, Václavské náměstí...
  • U názvů mezinárodních organizací: Organizace spojených národů, Rada bezpečnosti OSN...
  • U zastupitelských sborů a orgánů států, oblastí a měst: Parlament ČR, Poslanecká sněmovna, Senát, Kancelář prezidenta republiky, Městská rada v Příbrami...
  • Názvy společenských organizací: Občanská strana demokratická, Konfederace politických vězňů, Česká obec sokolská...
  • Názvy vzdělávacích a kulturních organizací: Akademie věd ČR, Univerzita Karlova, Národní divadlo...
  • Názvy novin, časopisů, pořadů: Lidové noviny, Český dialog, Peříčko...
  • Označení významných událostí a období: Pražské povstání, První máj, Štědrý den, Boží hod vánoční, Vánoce, Velikonoce...
  • Soutěže a jejich trofeje: Pohár mistrů evropských zemí...
  • Jména vyznamenání a cen: Řád bílého lva, Nobelova cena míru...

Velké písmeno se píše jako výraz úcty v dopisech u přivlastňovacích zájmen druhé osoby: Ty, Tebe, Váš, Vaše...

Malé písmeno by naznačovalo, že jde o zcela soukromý a důvěrný dopis.

Velké písmeno použijeme také v ně-kterých tradičních titulech významných osobností: Excelence, Vaše Magnificence, Jeho Milost...

Milí a rozmilí, v červnovém čísle tuto kapitolku dorazíme. Pak přijde zasloužená dovolená a s ní slíbené veselé povídání.

Na prázdniny se těší s Vámi i Vaše

Magda.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012