Pocta Antonínu Dvořákovi 2004

5 2004 Kultura česky
obálka čísla

Projekt k letošnímu 100. výročí úmrtí ,,Pocta Antonínu Dvořákovi 2004" se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury, hlavního města Prahy a programu „Česká hudba 2004 – nedílná součást evropské kultury" pod osobní záštitou předsedy senátu parlamentu pana Petra Pitharta, ministra zahraničí pana Cyrila Svobody, ministra kultury pana Pavla Dostála a pod záštitou hlavního města Prahy. Datum 1. 5. 2004 bylo zároveň šťastnou náhodou spojeno i se vstupem České republiky do Evropské unie. Oslavu významu a důstojné připomenutí tvorby českého, ale zároveň světového skladatele Antonína Dvořáka můžeme proto považovat za poselství, které naše země vyslala v tento historický den celé Evropě.

Na přípravách projektu spolupracovala celá řada osobností a institucí. Jeho uskutečněním byl jménem českého národa a českých hudebních umělců vzdán Antonínu Dvořákovi mimořádný hold.

V průběhu celého dne 2. 5. 2004 se uskutečnilo na různých místech Prahy celkem pět tématických koncertů – ve Španělském sále (koncert Dvořák slovanský), ve Velkém sále paláce Žofín (koncert Dvořák národní), ve Smetanově síni Obecního domu (koncert Dvořák duchovní), ve Dvořákově síni Rudolfina (koncert Dvořák světový) a v Sále Martinů na HAMU (koncert Dvořák intimní). Dramaturgie těchto koncertů reflektovala nejen bohatost tvorby Antonína Dvořáka, ale i její přesah do oblasti morální, společenské, národní a filosofické.

V zahraničí vyvolal tento projekt velký zájem a vybrané koncerty byly vysílány v přímém přenosu. Česká televize zařadila do svého vysílání přímé přenosy dvou koncertů. Český rozhlas, jako mediální partner, vysílal celý cyklus pěti koncertů, které byly rovněž s velkým úspěchem nabídnuty rozhlasovým stanicím EBU.

V předvečer úmrtí Antonína Dvořáka, v pátek 30. 4. 2004, se konal pietní akt u jeho hrobu na Vyšehradě a poté se uskutečnila vzpomínková mše v kapitulním kostele sv. Petra a Pavla. Následující den, tj. 1. 5. 2004, v den výročí úmrtí, byla uctěna památka Antonína Dvořáka u jeho pomníku před budovou Rudolfina. Po slavnostním koncertě ve Dvořákově síni se uskutečnilo za přítomnosti představitelů veřejného a kulturního života slavnostní shromáždění ve Dvoraně Rudolfina. Kde kromě zahájení „Pocty Antonínu Dvořákovi 2004" byl připomenut historický okamžik přistoupení České republiky k Evropské unii. Na tomto setkání byl také exkluzivně vystaven originál rukopisu partitury Symfonie č.9 e moll „Z Nového světa". Veřejnost si mohla originální rukopis prohlédnout ve Dvoraně Rudolfina následující den 2. 5. 2004.

V průběhu celého dne 2. 5. 2004 se uskutečnilo na různých místech Prahy celkem pět tématických koncertů – ve Španělském sále (koncert Dvořák slovanský), ve Velkém sále paláce Žofín (koncert Dvořák národní), ve Smetanově síni Obecního domu (koncert Dvořák duchovní), ve Dvořákově síni Rudolfina (koncert Dvořák světový) a v Sále Martinů na HAMU (koncert Dvořák intimní). Dramaturgie těchto koncertů reflektovala nejen bohatost tvorby Antonína Dvořáka, ale i její přesah do oblasti morální, společenské, národní a filosofické.

V zahraničí vyvolal tento projekt velký zájem a vybrané koncerty byly vysílány v přímém přenosu. Česká televize zařadila do svého vysílání přímé přenosy dvou koncertů. Český rozhlas, jako mediální partner, vysílal celý cyklus pěti koncertů, které byly rovněž s velkým úspěchem nabídnuty rozhlasovým stanicím EBU.

Obecní dům ve spolupráci s Národním muzeem – Českým muzeem hudby a BVA International připravil výstavu „Z duchovní tvorby Antonína Dvořáka", která byla zahájena dne 2. 5. 2004. Je spojená s mimořádnou prezentací autografů „Requiem, Svatá Ludmila a Te Deum", které Obecní dům pro tento projekt zrestauroval. Výstava bude otevřena po celou dobu konání MHF Pražské jaro, tj. Do 3. 6. 2004 a návštěvníci festivalu si ji mohou prohlédnout v době přestávek koncertů. Záštitu nad ní převzal Jeho Eminence kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, primas český.

Další informace o projektu Pocta Antonínu Dvořákovi 2004

v českém a anglickém jazyce:

http://www.antonindvorak2004.cz

http://www.antonindvorak2004.com

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012