Ludvík Vaculík v The Guardian

5 2004 Aktuality česky
obálka čísla

Britský deník The Guardian otiskl 26. 4. 2004 rozsáhlejší přílohu přinášející profily nových členských zemí Evropské unie. Příloha obsahuje články předních intelektuálů z přistupujících zemí, které The Guardian oslovil, aby napsali své postřehy na toto téma. Za Českou republiku byl vybrán názor Ludvíka Vaculíka, který věnoval velkou část svého esejisticky laděného textu otázce česko-německých vztahů. Komentuje vývoj od Bílé Hory do druhé světové války. Připomíná memorandum říšského protektora Neuratha adresované Hitlerovi, které se věnovalo řešení české otázky. Ptá se, jakou podobu získá problematika česko-německých vztahů ve sjednocené Evropě. Zdůrazňuje, že během referenda hlasoval PROTI vstupu ČR do EU. Chápe totiž proces sjednocující se Evropy pouze jako otázku ekonomickou, kdy jsou zcela opomíjeny aspekty duchovní, sociální a i ekologické. Za rozhodující princip evropské integrace pokládá vytvoření jednotného trhu. Domnívá se, že v EU veškeré dění ovládnou vlastníci velkých majetků a řadoví občané ztratí možnost ovlivnit rozhodování o věcech veřejných. Po článku v pátečním The Daily Telegraph, který tlumočil názory prezidenta Klause na vstup do EU, je to v krátkém čase další rozsáhlejší text vyjadřující euroskeptické názory předního českého intelektuála, které se objevily v britském tisku.

K profilům jednotlivých nových členských zemí připojuje The Guardian několik stručných informací, které je charakterizují. Jako slavné české osobnosti např. uvádí Antonína Dvořáka, sv. Václava, Franze Kafku a Václava Havla. Největší český přínos světu podle The Guardian představuje Škoda. Typické jídlo je vepřo knedlo zelo. Typické pití pak Budvar a Staropramen.

-jan-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012