Obnovení českého občanství pro krajany

4 2004 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Senátoři jednali o obnovení českého občanství pro krajany, kteří o něj přišli po odchodu z republiky během komunistické éry. Tento záměr, s nímž přišli členové Senátní komise pro krajany podpořil v březnu Senát 41 hlasy z 50 přítomných. Navrhovaná právní úprava je určená hlavně těm, kteří odešli z někdejšího Československa v posledních letech totalitního režimu a podmínky současného zákona nemohli splnit.

,,Občanství je nástrojem sounáležitosti zahraničních Čechů s jejich vlastí. Bylo by chybou, pokud bychom vztahu těchto lidí k naší zemí a jejich snaze mít nadále Českou republiku za svůj domov, bránili legislativními bariérami," uvedla k účelu normy předsedkyně krajanské komise Jitka Seitlová (za Hnutí nezávislých).

Jelikož zákony může Senát navrhovat pouze jako celek, pro nyní přijatý návrh novely zákona o státním občanství některých bývalých čs. občanů teprve začal schvalovací proces. Novelu ted‘ dostane k posouzení Sněmovna a vláda. Nová úprava vychází vstříc např. těm krajanům, kteří o něj nemohli požádat kvůli čs.-americké úmluvě o naturalizaci. Úmluva, která znemožňovala vznik dvojího občanství přestala platit až v srpnu 1997. Platný zákon ale umožňuje požádat o obnovení občanství jen těm, kteří o české občanství přišli do konce března 1990. Podle předkladatelů novely se může také stát, že si řada zájemců o obnovení občanství nedokáže vyřídit všechny náležitosti. Novela má proto lhůtu pro podání žádostí o občanství zrušit bez omezení. Senátorka Seitlová podotkla, že o změnu zákona je mezi krajany zájem. Jen v USA bylo ke konci roku 2003 obnoveno české občanství 3500 krajanům, zájem dalších se v posledním půlroce zvýšil.

-es-
dle pramenů Senátu

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012