J. S. Kubíček, USA

4 2004 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Vaše redaktorka za zmínku o 41 letech otročení země SSSR s pomocí našich lidí musí snést hodně výčitek od lidí, kteří sami byli posluhovači nebo udavači anebo zločinci.

Lidem to již nepřišlo, že svobodné země měly naplněné obchody zbožím, zatímco jim nažraní funkcionáři komunistické strany říkali, že musí přinášet oběti a absolutně nenávidět ty, kteří měli někoho na Západě anebo v komunistickém koncentráku.

Jedna z mých dcer, narozená v USA, po absolvování střední školy uvažovala přidat se k mnoha demonstrantům proti USA ve Vietnamu v roce 1972. To imponovalo mladým lidem, kteří sešli z cesty. Co ji zachránilo, byla jedna cesta do ČSSR k tetě na víkend z Vídně do Lysic. Vrátila se velmi smutná s pocitem, že jim komunisté vyrvali srdce.

Dlouho po roce 1989 jsem navštívil svoji přítelkyni ve Strakonicích. Při zmínce, co moje 18letá dcera zažila při jenom jedné cestě a jak byla navždy vyléčena z komunistického socialismu, moje přítelkyně a ještě jedna komunistka odpověděly, že za komunistů nikdo neměl vyrvané srdce, žádné koncentráky neexistovaly a o žádných 20 milionech lidí, které Stalin vyhubil, nevědí.

Nezmínit se o temné době komunismu bylo by totéž, jako popírat Hitlerův holocaust, nebo v druhém extrému nazývat film „The passion of the Christ" protižidovským a neuznat, že Ježíš, narozený z židovské matky, byl mimo jiné nejlepším znalcem Starého Zákona nad velekněze.

Dav, který ho tehdy předal římské moci, dá se přirovnat k davu 25. února 1948 a zločinnému činu manipulovanému Sověty.

Slánský a jiní si opravdu mysleli, že Stalin je bůh. Když jeho systém tak zotročil jejich mysl, že se přiznávali, jak sešli z cesty, Satan Stalin je dal popravit.

Film „Prag Trial" byl použit židovskou obcí v USA, aby ukázal, jak jsou Češi protižidovští. Úplný výmysl, protože ČSR za Masaryka otevřela brány Židům z Německa i Rakouska. Praha hojila jejich rány, když se vraceli z koncentračních táborů. Ovšem jejich továrny jim nevrátila, ale dávala jim nejlepší místa, pro která neměli mnohdy kvalifikaci.

Za to nás nazvali antisemity. Tak svět odplácí. Dostal jsem se s mnoha krajany žijícími v San Diegu do velké debaty na Židovském filmovém festivalu v Carlsbad, CA, USA. Můj názor je, že se ten film měl jmenovat „Jak se Stalin odměnil těm židovským soudruhům, kteří mu lezli do zadku".

Neškodí, když si někdy povíme pravdu.

J. S. Kubíček, USA
San Diego, t.č. Lysice

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012