Jazykové hody i nehody - část 4.

4 2004 Ostatní česky
obálka čísla

Nastal čas, vážení a milí, nahlédnout do kapitoly o pravopisu. Nelekejte se, nehodlám vás bombardovat vyjmenovanými slovy – aspoň ne hned. Začneme zpolehounka…

Psaní ú a ů

ú píšeme

a) na začátku slov: úkol, úžas, úbytek…

b) po předponách nebo po prvních částech složenin: neúspěch, trojúhelník…

c) v citoslovcích: bú, cukrú, vrkú…

d) v přejatých slovech: skútr, manikúra…

ů píšeme

a) uprostřed slova: stůl, průvod…

b) v koncovkách podstatných jmen: pánů, otcův…

c) v zakončení příslovcí: dolů, domů…

POZOR! kůra stromů, ale léčebná kúra

Psaní skupin bje-, vje-, bě-, vě-, pě-

a) skupinu bje-, vje- píšeme jen tehdy, jestliže po předponách ob- nebo v- následuje kořen slova začínající skupinou –je-: objevit, vjezd…

b) skupinu bě-, vě- píšeme v ostatních případech: oběd, hvězda…

c) skupinu pě- píšeme vždy bez –jů: zpěv, napětí

Psaní předpon s-, z-, vz-

a) předpona s- se píše:

1. u sloves vyjadřujících směr shora dolů nebo s povrchu pryč: stékat, smazat…

2. u sloves vyjadřujících směr dohromady: scházet se, sešít…

b) předpona z- se píše:

1. u sloves vyjadřujících změnu stavu: ztvrdnout, zežloutnout, zkrátit…

2. podle ustálené tradice: způsobit, zkoumat…

V některých případech se těmito předponami rozlišuje význam slov:

sbít (něco dohromady) – zbít (někoho) sběh (lidí) – zběh (z armády)

správa (úřadu) – zpráva (z domova)

Psaní předpony vz- vyjadřuje

a) pohyb směrem vzhůru: vzpažit, vzlétnout…

b) pohyb proti něčemu: vzbouřit se, vzepřít se…

c) stupňování děje: vzkvétat, vzplanout…

d) jiné významy: vzkazovat, vzpomínat…

Zdá se vám dnešní část příliš sucharská? Inu, pravopis taky není žádná sranda! Vydržte, na prázdniny připravujeme perličky ze školních lavic a trapasy z překladatelské činnosti. Zatím nám pište a ptejte se. Rádi odpovíme, vysvětlíme, poučíme…

Magda

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012