ČSÚZ - Čestná medaile JANA MASARYKA

4 2004 Ostatní česky
obálka čísla

Významné ocenění práce Československého ústavu zahraničního

Při příležitosti vzpomínky na úmrtí Jana Masaryka se dostalo Československému ústavu zahraničnímu uznání za jeho dlouholetou činnost, a to Čestné medaile JANA MASARYKA. K předání došlo 10. března 2004 v slavnostních prostorách Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci.

Z rukou Dr. Antonína Suma, bývalého tajemníka Jana Masaryka a předsedy Společnosti Jana Masaryka, JUDr. Josefa Patejdla, místopředsedy, JUDr. Pavla Vošalíka, náměstka ministra zahraničních věcí, přijal Medaili pro Československý ústav zahraniční pan Antonín Šimek, čestný prezident ČSÚZ, společně s místopředsedy panem Miroslavem Píchalem a Josefem Vajce.

Medaili JANA MASARYKA a diplom uděluje Společnost Jana Masaryka za záslužnou a soustavnou činnost jednotlivcům a organizacím, kteří se významně zasloužili o tolerantní a přátelské soužití lidí dobré vůle, za úctu k dějinám i k odkazu T. G. Masaryka a Jana Masaryka v České republice i v Evropě. Československý ústav zahraniční si tohoto ocenění velmi váží.

-vebr-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012