Sokolovna

8 2001 Ostatní česky
obálka čísla

Nová sokolovna ve Vídni -- Ein Falke Bekommt Ein Neues Nest

    Svaz rakouských sokolských spolků (župa Vídeňská) je střešní organizací osmi sokolských jednot, které existují v různých okresech Vídně více než 120 let. Přání mít vlastní sokolovnu trvalo prakticky již od založení první sokolské jednoty ve Vídni v roce 1867. Ve městě a v jeho okolí vzniklo do roku 1910 celkem 13 sokolských jednot, z nichž je dnes činných osm. Po desetiletích snažení se stala ze snu skutečnost. Počátkem roku 1930 bylo přikročeno také ke zřízení nejmladší sokolovny. Bývalý tovární objekt mohl být, díky snaze všeho členstva Sokola Vídeň X, díky pomoci Svazu vídeňských jednot i různých dalších institucí, také Československé obce sokolské v Praze, přestavěn na tělocvičnu.
    Radost ze slavnostního otevření v červnu 1933 bohužel netrvala dlouho. Politické vření třicátých let, anšlus v roce 1937 a vláda nacionálního socialismu měly neblahý vliv na spolkový život. Všechny sokolské jednoty ve Vídni byly v roce 1941 zrušeny, jejich jmění spolu se sokolovnami zabráno. To byl tragický konec. 5. února 1945 zasáhla budovu letecká bomba, do roku 1946 byla obsazena okupační armádou. Až v roce 1948 mohly sokolské jednoty ve Vídni obnovit svou činnost. S velkým nadšením se účastnily XI. Všesokolského sletu v Praze 1948. Ten však byl až do roku 1994 dlouho poslední. Totalitní režim v ČSR zesocializoval také tělovýchovu a ČOS zrušil. Pozemek s budovou v Ettenreichgasse přešel do vlastnictví pražského státního orgánu ČSTV, vídeňský Sokol však zůstal svobodný. Naopak převzal úkol opatrovat myšlenkové dědictví Tyrše a Fügnera pro vhodnou dobu, a to se podařilo až po 41 letech.
    V roce 1989, po rozpadu východního bloku, došlo k obnově ČOS v Praze a ke zvratu majetkových práv. Tudíž i práva k pozemku v Ettenreichgasse 25-27, vrácená ČOS, byla převedena formou daru na Svaz sokolských spolků (župu Vídeňskou). Proces stárnutí se ovšem na budově sokolovny povážlivě projevoval. Jak generální oprava, tak i stavba nové budovy se jevily z ekonomického hlediska jako neřešitelné.
    Díky dobrému projektu ing. arch. Lisnera se však našlo řešení: Byl schválen návrh na rozdělení poměrně rozsáhlého pozemku, na němž stála stará budova, na dva díly, z čehož větší byl prodán na výstavbu bytů, na menším byla navržena stavba nové sokolovny. Projekt musela schválit městská rada a jiné instituce, což se bez obtíží stalo. Výnos prodeje větší poloviny pozemku a stavebních práv z ;roku 1996 umožnil získat stavební povolení v květnu 1997. Vlastní stavba byla zahájena 15. 7. 1998 a dokončena v dubnu 2000. Následná úspěšná kolaudace umožnila slavnostní předání sokolovny do užívání členské obci. Moderní budova je dvoupodlažní. V ;horním poschodí je velký sál, vhodný ki pro míčové hry, nářaďovny, slavností schodiště, v dolním podlaží šatny, sociální zařízení, kanceláře a menší víceúčelový sál.
    Blahopřání dr. Michaela Häupla, starosty města Vídně: "Velmi mne těší jako vídeňského starostu, že mohu členům spolku Sokol ve Vídni blahopřát ke 133. výročí jeho založení. Sokolské hnutí v ;celém světě bylo vždy symbolem tolerance, dorozumění mezi národy a sportovního ducha. Dnes jsou tyto pojmy ještě důležitější, neboť každý spolek, který tyto hodnoty vznává, je hodný ocenění. Přeji členům vídeňského Sokola mnoho radosti z nové tělocvičny a i nadále mnoho sportovních úspěchů."
    Blahopřání arch. ing. Jana Kasla, primátora města Prahy:
    "Vídeňský Sokol existuje již 133 let! Sokolské hnutí je jedna z nejstarších a nejrozšířenějších sportovních organizací na světě. Byli to právě příslušníci Sokola, kteří stáli v popředí politických a hospodářských událostí a vždy obhajovali spravedlnost a čest národa. Sokolské hnutí mělo vždy, ať doma nebo ve světě, stejné zásady: Jednotu národa a spolupráci i porozumění mezi národy."
    Mezi dalšími gratulanty byli starosta ČOS ing. M. Pleskač, paní H. Mospointner, starostka 10. okresu města Vídně, Petr Duchoň, starosta města Brna a další. Připojuje se i redakce Českého dialogu.
    Dle rozhovoru se starostou župy Vídeňské br. ing. Jiřím Nováčkem -- Vladimír Kašák


Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012