Josef Souček vyznamenán

3 2004 Slovo redakce česky
obálka čísla

Záslužný kříž prvního stupně předala náměstkyně ministra obrany Josefu Součkovi, veteránovi Druhé světové války a nestorovi českého protichemického vojska. (Stalo se tak na podzim m. r., ale článek se nám bohužel mezitím zatoulal, aby se opět objevil.)

Josef Souček, který od 50. let žije v Brazílii, oslaví letos 87. narozeniny. Český dialog s ním uveřejnil titulní rozhovor v čísle 7/2000.

Josef Souček vstoupil do armády v roce 1937. O dva roky pozdějí odešel do Francie, kde vstoupil do formujících se československých jednotek. Ve funkci velitele čety se zúčastnil ústupových bojů na Marně, Seině a Loaře, za což byl po válce vyznamenán čs. válečným křížem za statečnost před nepřítelem. Po přepravě do Anglie v roce 1940 byl zařazen na funkci plynového důstojníka prvního pěšího praporu první čs. samostatné obrněné brigády.

Svou bojovou dráhu ukončil v květnu 1945 u Dunkerque.

Po válce působil na Ministerstvu obrany jako styčný důstojník pro západní spojence. V roce 1948 před hrozícím zatčením uprchl do Anglie, kde pracoval jako technik v gumárenském závodě. Od roku 1953 vedl jeho brazilskou pobočku.

V brazilském Sao Paulu tak žije již více než 50 let. Českou republiku navštěvuje pravidelně od roku 1990 a většinou se také zastavuje v naší redakci. Gratulujeme dodatečně k vyznamenání a přejeme pevné zdraví do dalších let.

-red-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012