Klaus a Hučín

2 2004 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Jan Šinágl poslal otevřený dopis prezidentu republiky Václavu Klausovi týkající se případu Vladimíra Hučína, projednávaného již mnoho let v utajených soudních procesech. Mnoho občanů v ČR, ale i krajané v zahraničí se nad touto podivnou praxí pohoršují a žádají veřejný proces.

Jan Šinágl v dopise poukazuje na děsivý stav naší justice a policie, který přímo ohrožuje bezpečnost země, jejích občanů a budoucnost. Cituji dále:

,,Politická scéna je obrazem mravní bídy, odborné, lidské neschopnosti a stavu národa – až na několik čestných výjimek! Stávající poměr schopných ku neschopným – často všehoschopných – nedává naději na brzkou, pozitivní změnu v politických poměrech a tím i společenského klimatu. Po staletí osvědčené, pěstované, vžité mnismy k uchování morálky, duchovních zákonitostí, úcty k přírodě, k Bohu, k právu, jsou skoro zlikvidovány. Bez těchto hodnot a úcty k nim není a nemůže být trvalá, funkční a prosperující žádná ekonomika. Ekonomika bez elementární morálky, slušnosti a spravedlnosti nemůže trvale prospívat..."

Kopie dopisu byly zaslány předsedovi vlády ČR Vladimíru Špidlovi, předsedovi Ústavního soudu JUDr. Pavlu Rychetskému, předsedkyni Nejvyššího soudu JUDr. Evě Brožové, ministru spravedlnosti

JUDr. Karlu Čermákovi, ombudsmanovi JUDr. Otakaru Motejlovi, předsedovi Senátu JUDr. Petru Pithartovi, ministru vnitra JUDr. Stanislavu Grossovi, předsedkyni Okresního soudu v Přerově , dalším soudcům, televizi, rozhlasu, tisku.

Více informací na www.hucin.com

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012