PŘÍBĚH PRAŽSKÉHO HRADU

2 2004 Kultura česky
obálka čísla

Tak se jmenuje stálá expozice, kterou Správa Pražského hradu připravila od dubna 2004 a v níž se snaží představit návštěvníkům z různých pohledů Pražský hrad: jako národní kulturní památku prvořadého významu spojenou s českými dějinami, pověstmi a mýty. S událostmi a lidskými osudy (od panovníků a prezidentů přes šlechtice a dvořany, známé umělce, stavitele, architekty a vědce až po řemeslníky i služebnictvo), které vývoj hradu značně ovlivnily a utvářely jeho dnešní podobu.

Rozsáhlá výstava Příběh Pražského hradu je tématicky složena ze tří oddílů.

1. Příběh Pražského hradu – hlavní část (prostory gotického podlaží Starého královského paláce) ukazuje vývoj celého pražského areálu od samé prehistorie až po současnost. V modelech Pražského hradu poznáme jeho vývojové etapy, doplněné předměty „nej"- nejstašími, nejvzácnějšími, nejhodnotnějšími, nejtajemnějšími. Navíc se všeobecným přehledem proměn areálu a s ukázkami z bohatých sbírek máme tak možnost prohlédnout si všechny sály a dozvědět se zajímavosti z jejich bohaté historie.

2. Vlastní Příběhy – tématické odbočky hlavní části (stejné podlaží Starého královského paláce) jsou jako podrobné menší kolekce umístěny v nově zpřístupněných prostorách paláce a navazují na hlavní trasu expozice. Vstoupíme zde do Příběhu českých patronů, Příběhu církve a katedrály, Příběhu pohřbívání, Příběhu rezidence, Příběhu stolování, Příběhu vzdělanosti a Příběhu katastrof.

3. Lapidárium – architektonické fragmenty (románské podlaží Starého královského paláce ) podávají názorný obraz vývoje světských a církevních staveb Pražského hradu: od nejstarších až po dostavbu katedrály sv.Víta v 19. století. Kamenné zlomky (doplněné odlitky a modely) vytvářejí přímo učebnici tří dimenzí všech architektonických slohů až do detailů. Lapidárium bude zpřístupněno v dubnu 2005.

Projekt umožní návštěvníkům přímo vnímat i prožívat proměny hradu-od jednotlivých událostí přes jejich vzájemné vazby až po propojení v jeden celek. Po prohlídce si budou moci projít celý areál znovu a na podkladě vlastních poznatků poznávat jeho prostory , a to v často překvapujících souvislostech.

Expozici doplňují programy, prostorové počítačové modely, hudba, zvukové vstupy a videoprogramy. K prohlídce je možné využít tištěného průvodce s mnoha zajímavostmi.

Tak můžeme tento příběh prožít i vícekráte.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012