Volební právo a korespondenční volba

2 2004 Aktuality česky
obálka čísla

Tak se nazýval seminář, který 5. února 2004 uspořádala Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí. Předsedala a moderovala RNDr. Jitka Seitlová. Nutno říci hned na úvod, že za jejího vedení se komisi za relativně krátký čas podařilo rozčeřit stojaté vody této komise, která se zajímá o vztah s Čechy, žijícími v zahraničí.

Jednalo se o tom, zda a jak má být uzákoněna korespondenční volba pro Čechy, žijící či třeba pracovně pobývající v zahraničí.

Semináře se zúčastnili i hosté, jako např. Andrew Miller, zástupce z amerického velvyslanectví v Praze, Thomas Buschsbaum z Rakouska, kteří mají s tímto tématem zkušenosti velmi letité, jak je vidět i z článku pana Mojmíra Povolného. Otiskujeme jej jako skutečně velmi výstižný příspěvek k tématu, že ačkoliv v jiných zemích tato možnost volby je dávno vyřešena, u nás v ČR je to stále „problém" či to „nejde". Toto slovo „miluji" obzvláště. Opět je trochu připomenul pan dr. Henych z Ministerstva vnitra, kterého jsem na toto téma „nejde" slyšela již před mnoha lety, zatímco jeho kolega pan Zeman mě i ostatní posluchače semináře potěšil velice průhledným a konkrétním názorem na to, že „to jde", jen když se chce...že? Otázka je, „zda-li bude tzv. politická vůle", což je velmi zvláštní česká výmluva na všechny akce, které takzvaně „nejdou".

Ale abych byla pozitivnější, a je to upřímné, tento seminář byl velmi přínosný, vládla zde velmi přátelská atmosféra a já věřím, že se konečně po 13 letech podaří tu korespondenční volbu s pomocí „politické vůle" uskutečnit...

Semináře se zúčastnila také řada Čechů, žijících v zahraničí (jen ze Švýcarska jsem jich napočítala desítku), několik ze Slovenska (víte, že je to zahraničí?), z Rakouska, aj.

Kéž by pan Zeman z Ministerstva vnitra a další lidé pomohli této věci...

Eva Střížovská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012