Konference o životě a díle Josefa Škvoreckého

1 2004 Kultura česky
obálka čísla

Literární dílo Josefa Škvoreckého k sobě poutá pozornost čtenářů i odborníků od okamžiku prvního vydání románu Zbabělci, tedy již od konce padesátých let. Bez ohledu na různé politické překážky se stal J. Škvorecký jedním z nejvýznamnějších a také nejplodnějších českých spisovatelů dvacátého století a velmi výrazně se prosadil i v zahraničním kontextu. Mezinárodní konference věnovaná jeho životu a dílu, která se uskuteční u příležitosti autorových 80. narozenin v roce 2004 v Náchodě, by se měla stát mimořádným setkáním literárních historiků, teoretiků i kritiků. Autorovým dílem se již po několik desetiletí nechávají inspirovat naratologové (to pro originální a ve své době v české literatuře přímo novátorské vypravěčské postupy), textologové (jako u každého autora, který psal nejméně deset let do šuplíku a který byl zvyklý dlouho hledat definitivní tvar svých textů), translatologové (neboť zvláště v šedesátých letech patřil Škvorecký k nejvýznamnějším překladatelům z angličtiny), ale i tematologové, komparatisté aj. Škvoreckého dílo je zajisté zajímavé i z hlediska způsobu pojednání některých historicky významných období, autor sám byl navíc některých významných historických okamžiků poválečných československých dějin účasten, což může inspirovat historiky soustředěné na moderní dějiny. Nezřídka se stává, že se Škvoreckého díla ve svých pracích dotýkají i filosofové, lingvisté, popřípadě sociologové a psychologové. Připravovaná konference by tedy měla být interdisciplinární a měla by autorův život a dílo reflektovat v nejrůznějších souvislostech, zahraniční účastníci by pak mohli Škvoreckého tvorbu představit v přece jen méně známých kontextech.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012